Olimpiada de chimie 2024


Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei de chimie 2024

 • La olimpiada de chimie participă elevii din clasele VII-XII, de la toate formele de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional. Participarea la olimpiadă este individuală și opțională și se face la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare al olimpiadei
 • Data și locația de desfășurare: 23.03.2024 – Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandri
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:00.
 • Proba teoretică va începe la ora 09:30 și va avea o durată de 3 ore.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național și sunt întocmite de Grupul de lucru cu responsabilități de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de notare pentru etapa județeană/ a sectoarelor Municipiului București pentru Olimpiada de chimie, aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.
 • Subiectele pentru etapa județeană au următoarea structură: patru subiecte cu itemi de tip rezolvare de probleme, punctajul maxim al probei fiind de 100 de puncte.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 25.03.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare.

Depunerea contestațiilor la etapa județeană:

 • În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie, nr. 24843/ 30.01.2024 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității școlare în care s-a desfășurat etapa județeană, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria , în data de 25 martie 2024, între orele 10:00 – 16:00. Rezultatele în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate până marți, 26.03.2024, ora 16.00, la sediul centrului de evaluare.

     Premierea la etapa județeană se va face conform art. 20 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie, nr. 24843/ 30.01.2024

     Calificarea la etapa națională se va face conform art. 26 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie, nr. 24843/ 30.01.2024


Regulamente:

Olimpiada de chimie 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 4 februarie 2023

Olimpiada de chimie 2023

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei de chimie 2023

 • Data și locația de desfășurare: 04.02.2023 - Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:00
 • Proba teoretică va începe la ora 9:30 și va avea o durată de 3 ore
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice și sunt întocmite de Grupul de lucru cu responsabilități de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de notare pentru etapa județeană/ a sectoarelor Municipiului București pentru olimpiada de chimie, aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.
 • Subiectele pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București au următoarea structură: patru subiecte cu itemi de tip rezolvare de probleme, punctajul maxim al probei fiind de 100 de puncte.
 • Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea mediilor obținute la fiecare subiect din proba de concurs.
 • Pentru etapa naţională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu
 • Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația calificării pentru etapa națională a olimpiadei, vor fi departajați utilizându-se următoarele criterii:
 1. punctajul mai mare obținut la Subiectul al IV-lea;
 2. punctajul mai mare obținut la Subiectul al III-lea;
 3. punctajul mai mare obținut la Subiectul al II-lea.

     În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

 • Pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de chimie se atribuie locuri suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București
 • Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București și se află în situația calificării pe locurile suplimentare pentru etapa națională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru
 • Modul de acordare a premiilor pentru etapa județeană este stabilit de organizatori în baza ierarhiei rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute care nu trebuie să fie mai mici de 60% din punctajul maxim al probei.

     Rezultatele vor fi afișate până luni, 06.02.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal)


Regulamente:


     Se admite depunerea de contestații la etapa județeană, în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie pentru anul școlar 2022-2023.

 • Contestația se face prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană sau transmisă prin e-mail pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în data de 6 februarie 2023, între orele 10:00 – 16:00.
 • Contestațiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestațiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. Cererea de contestație va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare