Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2016-2017

LISTĂ PUNCTAJE FINALE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


ANUNȚ - ședința publică pentru repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art.253 din Legea 1/2011cu modificările și completările ulterioare

 

 


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-SOLUȚIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


Lista candidaților înscriși la pretransfer în alte județe - 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


ANUNȚ - proba practică pretransfer 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016

 

 


ANUNȚ - ȘEDINȚĂ PUBLICĂ SOLUȚIONARE RESTRÂNGERI 2016

 

 


LlSTĂ PUNCTAJE, EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE, ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

 


ANUNȚ
ETAPA DE MOBILITATE-COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Calendar       Fișă de evaluare  

Modele de cereri 2015

Modele de cereri pentru etapele de mobilitate - august 2015

Metodologie mobilitate 2015-2016

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

 


CALENDAR MOBILITATE 2015-2016

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Mobilitate - ORE / POSTURI 2014-2015

POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE NEOCUPATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 16.04.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 25.03.2015


 

NOTĂ: În conformitate cu adresa 613/27.03.2015, trimisă de Școala Gimnazială Brânceni, titularul postului de limba și literatura română revine la catedră începând cu data de 30.03.2015


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 11.03.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 05.03.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 24.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 10.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 05.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 26.01.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 12.01.2015


 
 CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, ORGANIZATE ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Balaci


 


 Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Conțești


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială “Vasile Racottă” Ștorobăneasa


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Videle - structura Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Videle


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Videle - structura Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Videle


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Mavrodin


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Buzescu


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Vedea


 

Pretransfer consimţit - 2015

Ședință publică pretransfer consimțit - 17 aprilie 2015:

 

 


TITULARI INSCRIȘI LA PRETRANSFER ÎN ALTE JUDEȚE:

 

 


Listă finală punctaje - etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015:

 

 


Listă punctaje - etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015:

 

 


Lista posturilor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015: