Concursul de chimie "Raluca Rîpan" 2023

Precizări privind desfășurarea etapei județene a Concursului de chimie „Raluca Rîpan” - 2023

 • Concursul de chimie „Raluca Rîpan” se organizează pentru elevii claselor a VII-a. Pot participa elevii din învățământul de stat și cel particular. Participarea la acest concurs este individuală.
 • Data și locația de desfășurare: 20.05.2023 – Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 09:00
 • Proba scrisă va începe la ora 09:30 și va avea o durată de 3 ore.
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Criterii de calificare la etapa națională și de repartizare a locurilor: se califică la etapa națională elevii clasați pe primele 3 locuri, punctajul minim pentru calificarea la etapa națională este de 50% din punctajul maxim al probei.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.

Depunerea de contestațiilor la etapa județeană:

 • Contestațiile se fac individul de către elevi, prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ unde s-a desfășurat concursul luni 22.05.2023 în intervalul orar 09:00-13:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele și site-ul www.isjtr.ro în data de 23.05.2023 până la ora 16:00.

Regulamente: