STAGIU DE PREGĂTIRE A LOTULUI NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 20-27 MAI 2017

     În acest an, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman are deosebita onoare de a găzdui pregătirea Lotului Național de Informatică, manifestare pestigioasă în care elevii sunt chemați să dea măsură talentului și a cunoștințelor lor în arta programării, în perioada 20-27 mai 2017 la Alexandria.

     Mai multe detalii le puteți afla accesând pagina web: http://lot2017.cnghica.ro/

I.Ș.J. Teleorman

 

 

 

 Misiunea:
I.Ş.J. Teleorman are misiunea de a coordona sistemul educaţional judeţean, astfel încât, într-o lume a multiplelor conexiuni, învăţământul teleormănean să fie un învăţământ de calitate, în care cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile să alcătuiască un sistem coerent, flexibil şi adecvat dinamismului schimbărilor şi interinfluenţelor.
I.Ş.J. Teleorman este partenerul autentic al elevilor, părinţilor, comunităţii locale, al tuturor factorilor implicaţi în educaţie, ancorat conştient în prezentul care conţine liniile de forţă ale viitorului unei societăţi.


 Viziunea:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi propune să reprezinte  instituţia a cărei activitate să fie coordonată de profesionalism, încredere, de obiectivitate şi competitivitate, de colaborare eficientă şi comunicare transparentă în realizarea standardelor de calitate din sistemul educaţional teleormănean.

Motto:
"Să ai curajul de a schimba ceea ce poate fi şi trebuie să fie schimbat, forţa de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat si înţelepciunea de a face distincţia între cele două"

(Proverb oriental)

GHID I.G.S.U. privind avizarea/autorizarea

 

     Pe pagina de internet a ISU Teleorman  http://www.isuteleorman.ro  puteți accesa GHIDUL privind avizarea/autorizarea.


INSTRUCȚIUNI