1 septembrie 2014 - la început de an școlar...

Dragi elevi, stimați părinţí şi colegi,


     Pentru noi toţi în fiecare an Septembrie e special!

     El este resimţit de fiecare diferit. Părinţii rememorează cu nostalgie prima zi de şcoală, cei mici trăiesc intens această experienţă nodală a existenţei, iar noi, dascălii, așteptăm cu bucurie, emoție și responsabilitate întâlnirea cu noua generație.

     Educația, cultura și formarea sunt valori fundamentale ale oricărei societăți, iar unul dintre instrumentele esențiale prin care acestea se realizează este școala- factor important al personalității umane.

     Am conturat demersurile noastre educaționale și traseele manageriale cu o preocupare permanentă pentru calitatea educației, pentru deschiderile culturale și cognitive pe care școala le poate oferi, cu susținerea conceptului de educație permanentă ca soluție logică pentru ca elevii, dar și profesorii să fie mereu pregătiți, informați, capabili de adaptare într-o lume dinamică, greu previzibilă în evoluțiile ei.

     Reuşita acţiunii pedagogice presupune să reflectăm şi să construim împreună un climat școlar mai senin, apt pentru dezvoltarea potenţialului intelectual și creativ al elevilor.

     Noul an școlar ar putea reprezenta o comunitate educativă mai bună, graţie căreia reţeaua școlară a judeţului nostru, împreună cu partenerii săi educativi, să asigure la un nivel superior continuitatea parcursului didactic, ceea ce implică ştiinţa și arta de a depăși dificultăţile, de a crea cele mai bune reuşite profesionale.

     Educaţia de excelenţă nu este o utopie!

     Avem cadre didactice dedicate profesiunii lor, care pot spori nivelul de competitivitate al elevilor, mulţi dintre ei atrași încă de aerul înalt al studiului. Aceiași dascăli, a căror existenţă presupune un cert aspect de "eroism" cotidian, știu să își adapteze eforturile unor ritmuri diferite de dezvoltare, mai lente sau mai febrile.

     Avem încredere în corpul profesoral și sperăm în implicarea sa competentă și responsabilă.

     Elevii noştri îşi pot ameliora nivelul pregătirii de-a lungul întregii școlarităţi, prin eforturi personale, conjugate cu dinamizarea relaţiilor dintre școală, familie, societate în ansamblul ei.

     Chiar dacă evaluarea nu este unicul scop, căci ea se află în esenţa actului de învăţare, ne dorim ca noul an să plaseze rezultatele elevilor noștri la examenele naţionale, la concursurile și olimpiadele școlare, la un nivel superior anului precedent.

     Ne dorim pentru acest an să angajăm cât mai multe acţiuni inovatoare, în beneficiul elevilor, pentru o mai bună inserţie școlară și profesională a acestora, pentru a diminua demotivarea și absenteismul, pentru a evita derapajele şi incertitudinile, sentimentul marginalizării și al eşecului.

     ISJ Teleorman pledează pentru o mai mare implicare a părinţilor, a comunităţii în actul educativ, pentru a accede la o educaţie de calitate, teoretică, dar și morală, prin activarea spiritului critic și civic, prin sensibilizarea la coordonatele lumii în care trăim, prin responsabilitatea personală şi colectivă.

     Considerăm că un demers educaţional reuşit cuprinde: studiu, competiţie, performanţă intelectuală, respect pentru cultură, dar şi pentru semeni, recunoaşterea şi valorizarea elitelor intelectuale şi morale autentice.

     Un an şcolar plin de bogăţii spirituale!


Cu aleasă consideraţie,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE
și echipa I.S.J. Teleorman

I.Ș.J. Teleorman

 

 

 

 Misiunea:
I.Ş.J. Teleorman are misiunea de a coordona sistemul educaţional judeţean, astfel încât, într-o lume a multiplelor conexiuni, învăţământul teleormănean să fie un învăţământ de calitate, în care cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile să alcătuiască un sistem coerent, flexibil şi adecvat dinamismului schimbărilor şi interinfluenţelor.
I.Ş.J. Teleorman este partenerul autentic al elevilor, părinţilor, comunităţii locale, al tuturor factorilor implicaţi în educaţie, ancorat conştient în prezentul care conţine liniile de forţă ale viitorului unei societăţi.


 Viziunea:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi propune să reprezinte  instituţia a cărei activitate să fie coordonată de profesionalism, încredere, de obiectivitate şi competitivitate, de colaborare eficientă şi comunicare transparentă în realizarea standardelor de calitate din sistemul educaţional teleormănean.

Motto:
"Să ai curajul de a schimba ceea ce poate fi şi trebuie să fie schimbat, forţa de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat si înţelepciunea de a face distincţia între cele două"

(Proverb oriental)

Noutăţi legislative M.E.N.