MOBILITATE 2020-2021     Rezultatele concursului/testării la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 1 SEPTEMBRIE 2020

     ANUNȚ - Ședințe de repatizare 26-27 august 2020

 

 


     ANUNȚ - Ședință de repatizare 24.08.2020

 

 


     ANUNȚ - Ședințe de repatizare 20-21 august 2020

 

 


     ANUNȚ - Ședință de repatizare 19.08.2020

 

 ANUNȚ
      Sedințe publice de repartizare, 12-14 august 2020

 

 


ANUNȚ
     Referitor la repatizarea candidaților prevăzuți la art. 65 alin (18) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul 2010-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modficările și completările ulterioare

 

 ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, 29 IULIE 2020

Lista candidaţilor înscrişi la concurs a fost publicată pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2020/
ERATĂ:LISTELE FINALE CARE CUPRIND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE PROPUNE MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN, ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, VALIDATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRA?IE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDE?EAN TELEORMAN, ÎN DATA DE 10.06.2020, SE VOR CITI FĂRĂ CADRUL DIDACTIC CU FIȘA 1065 - POSTUL SOLICITAT, COD 1995 - OCUPAT ÎN ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE.


Model cerere pretransfer modificare repartizare acord detașare