MOBILITATE 2020-2021ERATĂ:LISTELE FINALE CARE CUPRIND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE PROPUNE MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN, ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, VALIDATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRA?IE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDE?EAN TELEORMAN, ÎN DATA DE 10.06.2020, SE VOR CITI FĂRĂ CADRUL DIDACTIC CU FIȘA 1065 - POSTUL SOLICITAT, COD 1995 - OCUPAT ÎN ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE.


Model cerere pretransfer modificare repartizare acord detașare