Apel selecție internă ID 131925

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul ECONOMIC” ID 131925.

ANUNȚ

     Se modifică termenele prevăzute în Apelul de selecție nr. 4696/16.06.2020, referitor la afișarea rezultatelor selecției și a depunerii contestațiilor, după cum urmează:

  • Rezultatele: vor fi afișate joi, 18.06.2020, ora 15.00 la avizierul ISJ Teleorman.
  • Contestațiile: se pot depune joi, 18.06.2020, în intervalul orar 15,30-16,30, la secretariatul ISJ Teleorman.
  • Rezultatele finale: se vor afișa joi, 18.06.2020, ora 16.30.

Apel selecție internă ID 132925

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul Tehnic” ID 132925.

ANUNȚ

     Se modifică termenele prevăzute în Apelul de selecție nr. 4695/16.06.2020, referitor la afișarea rezultatelor selecției și a depunerii contestațiilor, după cum urmează:

  • Rezultatele: vor fi afișate joi, 18.06.2020, ora 15.00 la avizierul ISJ Teleorman.
  • Contestațiile: se pot depune joi, 18.06.2020, în intervalul orar 15,30-16,30, la secretariatul ISJ Teleorman.
  • Rezultatele finale: se vor afișa joi, 18.06.2020, ora 16.30.

Proiecte ale I.S.J. Teleorman

PROIECTE POCU


PROIECTE POSDRU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014-2020 O.S. 6.4 O.S. 6.6

     Rezultate selecție parteneri - POCU 2014 - 2020, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive

 

 

ERATĂ: repostăm documentul

 

 


     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman doreşte depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Axei prioritare 6 - Educaţie şi competenţe, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive - din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014-2020 O.S. 6.14

     Rezultate selecție parteneri - POCU 2014 - 2020, O.S. 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

ERATĂ: repostăm documentul

 

 


ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014 - 2020, O.S. 6.14:
CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ A ELEVILOR ŞI UCENICILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR ŞI TERŢIAR NON-UNIVERSITAR, CU ACCENT PE SECTOARELE ECONOMICE CU POTENŢIAL COMPETITIV IDENTIFICATE CONFORM SNC ŞI DIN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ CONFORM SNCDI