DEFINITIVAT 2020

     A fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4300 din data de 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5211/2018.

 

 


     A fost publicat Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4910/23.08.2019.

Înscrieri pentru gradele didactice II și I - an școlar 2019-2020

     A fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4303 din data de 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011.

 

 


     În perioada 1-31 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru examenele de obținere a gradelor didactice II și I

Documente înscriere gradul II

Documente înscriere gradul I

Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2019-2020

     Rezultate finale obținute la etapa a II-a a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist, an școlar 2019-2020, în conformitate cu Procedura operațională Nr. 10677/26.09.2019

 

 


     În urma evaluării dosarelor depuse în vederea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară.

     Conform Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ.

Depunere dosare: Perioada: 09.10.2019 (8.00-14.00)


     Rezultate finale obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2019-2020, în conformitate cu Procedura operațională Nr. 10677/26.09.2019

 

 


     În acord cu precizările Adreselor MEN nr. 39014/21.09.2017 și 37415/11.09.2019, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2019-2020.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 10677/26.09.2019, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline

Proiect "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED"

     Selecție cadre didactice din învățământul primar din județul Teleorman, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

     Cursul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului  „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”

 

SELECȚIE METODIȘTI 2018-2019

     Rezultate finale - etapa 2 - obținute la concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Rezultate finale  - etapa 2 - obținute la proba nr.2 Interviu a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Etapa 2 - Programul desfăşurării interviurilor pentru selecţia profesorilor metodişti pe specialităţi, 19 octombrie 2018


     Rezultate obținute la Etapa 2 - proba nr.1 Evaluarea CV-ului a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     În urma evaluării dosarelor depuse în vederea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară.

   Conform Adreselor MEN nr. 37620/13.09.2018, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2018-2019 și nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ.

Depunere dosare: în ziua de 16.10.2018 (8.00-16.00)
.


     Rezultate finale obținute la concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Rezultate finale obținute la proba nr.2 Interviu a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Programul desfăşurării interviurilor pentru selecţia profesorilor metodişti pe specialităţi, 09 octombrie 2018


     Rezultate obținute la proba nr.1 Evaluarea CV-ului a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Organizarea selecției în vederea constituirii corpului de metodiști - an școlar 2018-2019

     În acord cu precizările Adresei MEN nr. 37620/13.09.2018, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2018-2019 și Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2018-2019.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 12141/28.09.2018, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Număr locuri metodiști