Calendar completare dosare definitivat/grade didactice an școlar 2020-2021

DEFINITIVAT

  • Completarea dosarelor: 07.06 - 18.06.2021
  • Validarea datelor de înscriere din aplicația electronica de către candidați: 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în Ordinul nr. 5434/2020 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1).

GRADUL DIDACTIC II – sesiunea 2021

  • Completarea dosarelor: până la 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1), lit. b, cu modificările și completările ulterioare.