Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” 2024

REZULTATE FINALE

 

 


Precizări Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească”, etapa județeană 2024

 • Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” (Limba şi Literatura Română şi Religie – Gimnaziu și Liceu) se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” Limba și Literatura Română şi Religie - Gimnaziu Nr 25183/09.02.2023 și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” Limba şi Literatura Română şi Religie - Liceu, Nr. 25184/09.02.2023.
 • Etapa județeană se va desfășura în data de 20.04.2024 la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele.
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9.30.
 • Proba scrisă va ave o durată de 3 ore.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 22.04.2024, ora 08.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” (Limba şi Literatura Română şi Religie – Gimnaziu și Liceu) pentru anul școlar 2023-2024, contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 22 aprilie 2024, între orele 8:00 – 12:00.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.
 • Pentru a participa la etapa națională este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).

Olimpiada de Religie 2024 - cultul ortodox, cls. V-XII

     Rezultate finale Olimpiada de Religie - Cultul Ortodox - etapa județeană, anul școlar 2023-2024

 

 


Precizări Olimpiada de Religie - Cultul Ortodox, pentru clasele V - XII, etapa județeană, anul școlar 2023-2024

 • Olimpiada se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul Ministrului Educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare, Metodologie-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, precum și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX;
 • Etapa județeană se va desfășura în data de 13.04.2024 la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria;
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9.30;
 • Proba scrisă va avea o durată de 3 ore;
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național;
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 15.04.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).

     Contestațiile: în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2023-2024 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 15.04.2024, între orele 8:00 – 12:00.

     Rezultatele finale vor fi afișate până marți, 16.04.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).

     La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 cu completările și modificările ulterioare.

     Pentru participa la etapa națională este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).


Regulamente specifice

Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11 martie 2023

Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” 2023

Precizări Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească”, etapa județeană

 • Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” (Limba şi Literatura Română şi Religie – Gimnaziu și Liceu) se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” Limba și Literatura Română şi Religie – Gimnaziu Nr 25183/09.02.2023 și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” Limba şi Literatura Română şi Religie – Liceu Nr. 25184/09.02.2023.
 • Etapa județeană se va desfășura în data de 11.03.2023 la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele.
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9.30.
 • Proba scrisă va ave o durată de 3 ore.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 13.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească” (Limba şi Literatura Română şi Religie – Gimnaziu și Liceu) pentru anul școlar 2022-2023, contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 13 martie 2023, între orele 8:00 – 12:00.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.
 • Pentru a participa la etapa națională este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).