Rezultate Olimpiade din aria curriculară TEHNOLOGII 2024 - etapa județeană

     Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută în data de 16 martie 2024

REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR DIN ARIA CURRICULARĂ "TEHNOLOGII" - 2024

REZULTATELE INIȚIALE ANONIMIZATE DE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR DIN ARIA CURRICULARĂ "TEHNOLOGII" ANUL ȘCOLAR 2023-2024

     Vă atașăm rezultatele inițiale de la Etapa județeană a Olimpiadelor din aria curriculară "TEHNOLOGII" - 2024, gimnaziu și liceu, care s-a desfășurat pe 16 martie 2024, în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologii cu nr. 25454 /16.02.2023;

    Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023-2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024, în următoarele locații:

  • olimpiada de Tehnologii - Educație Tehnologică și aplicații practice (clasele V-VIII) s-a desfășurat la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roșiorii de Vede;
  • olimpiadele de Tehnologii-domeniul Mecanică, domeniul Turism și alimentație, domeniul Economic, Administrativ, Comerț, clasele a XI a și a XII a, s-au desfășurat la Liceul Tehnologic Anghel Saligny Roșiorii de Vede.

     Contestațiile vor fi depuse fizic sau transmise on-line, la secretariatul unității de învățământ unde s-a organizat olimpiada județeană, marți, 19.03.2023, în intervalul 10.00-14.00. Rezultatele finale vor fi afișate anonimizat cu codurile de identificare, la centrul de olimpiadă și transmise de către secretarul comisiei olimpiadei către unitățile de învățământ de proveniență ale elevilor.

OLIMPIADE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 2024

PRECIZĂRI PRIVIND FAZA  JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR DIN ARIA CURRICULARĂ "TEHNOLOGII" ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024

     Etapa județeană a  Olimpiadelor din aria curriculară ,,TEHNOLOGII,,-Educația Tehnologică și aplicații practice (gimnaziu), domenii și specializări (liceu), se va desfășura sâmbătă, 16 martie 2024, începând cu ora 10.00, în   următoarele unități de învățământ:

  • olimpiada de Tehnologii- Educație Tehnologică și aplicații practice (clasele V-VIII) se va desfășura la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roșiorii de Vede;
  • olimpiadele de Tehnologii - domeniul Mecanică, domeniul Turism și alimentație, domeniul Economic, Administrativ, Comerț, clasele a XI a și a XII a, se vor desfășura la Liceul Tehnologic Anghel Saligny Roșiorii de Vede.

     Elevii trebuie să fie prezenţi în centrele de concurs până la ora 9,30.

     Subiectele de concurs și baremele de corectare și notare sunt unice și vor fi transmise de la Ministerul Educației - Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, conform procedurii nr. 157/31.01.2023 elaborată de CNPEE.
 
     Etapa județeană a Olimpiadelor din aria curriculară "TEHNOLOGII" - 2024, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologii cu  nr. 25454 /16.02.2023;
  • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023-2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024.