TITULARIZARE 2021

     Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021
     ANUNȚ - Eventualele contestații la concursul de ocupare a posturilor didactice din 21 iulie 2021, se depun/transmit, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman astfel:

  • în data de 27 iulie 2021, până la ora 21.00;
  • în data de 28 iulie 2021, până la ora 12.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care contestația se transmite prin poștă electronică (NUMAI la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), candidatul anexează la contestația transmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate. CONTESTAȚIILE TRANSMISE PE O ALTĂ ADRESĂ DE E-MAIL, ALTA DECÂT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.ANUNȚ: În atenția candidaților care nu au completat dosarele cu actele de studii (studii medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/programului de pregătire psihopedagogică a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic):

  • Candidații pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. Candidații care nu completează dosarele cu documentele de mai sus, nu pot susține proba scrisă din data de 21.07.2021     ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, 21 IULIE 2021


 LISTĂ FINALĂ REACTUALIZATĂ CU POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE/REZERVATE PENTRU CONCURS NAȚIONAL 2021


TITULARIZARE 2020


     Depunerea cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, diferit de cel în care au susţinut proba scrisă (6-7 august 2020)

 

 

 

 

 

 


ANUNȚ
     Eventualele contestații la concursul de ocupare a posturilor didactice din 29 iulie 2020, se depun/transmit, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman astfel:
- în data de 4 august 2020, până la ora 21.00;
- în data de 5 august 2020, până la ora 12.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care contestația se transmite prin poștă electronică (NUMAI la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), candidatul anexează la contestația transmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate. CONTESTAȚIILE TRANSMISE PE O ALTĂ ADRESĂ DE E-MAIL, ALTA DECÂT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.


PROBA SCRISA A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE - 29 IULIE 2020

  • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS VA FI PERMIS PÂNĂ LA ORA 8:15
  • ORA DE ÎNCEPERE A PROBEI SCRISE ESTE 9:00.
  • DUPĂ PRIMIREA SUBIECTELOR DE CONCURS DE CĂTRE CANDIDAŢI, DURATA DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ESTE DE 4 (PATRU) ORE.

     ANUNȚ În atenția candidaților participanți la concursul național de ocupare a posturilor didactice – 29 iulie 2020


Important!
În atenția candidaților participanți la concursul de ocupare a posturilor didatice din data de 29 iulie 2020

 

 


1. LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, SESIUNEA 2020

2. LISTA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, ÎNSCRISE LA CONCURSUL NAȚIONAL, CARE SOLICITĂ REPARTIZAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CONFORM PREVEDERILOR ART. 62, ALIN 13 DIN METODOLOGIE ȘI A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PE CARE SUNT ANGAJATE ACESTE CADRE DIDACTICE

3. Lista nominală a candidaților care au dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020, nevalidate


ANUNȚ
     ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, 29 IULIE 2020

Lista candidaţilor înscrişi la concurs a fost publicată pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2020/     Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020


TITULARIZARE 2017

     Lista nominală cu candidații care au susținut proba scrisă în alt județ și inspecția la clasă/proba practică în județul Teleorman, la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 12 iulie 2017

 

 


REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

 


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017

 

 


     Lista candidaților admiși pentru suținerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor didactice, 12 iulie 2017, repartizați pe centre de concurs


     PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017.


CENTRELE DE CONCURS ȘI DISCIPLINELE ARONDATE - 12 IULIE 2017

 

 


Reprogramarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului - actulalizat la 07.06.2017

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.