TITULARIZARE 2017

     Lista nominală cu candidații care au susținut proba scrisă în alt județ și inspecția la clasă/proba practică în județul Teleorman, la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 12 iulie 2017

 

 


REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

 


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017

 

 


     Lista candidaților admiși pentru suținerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor didactice, 12 iulie 2017, repartizați pe centre de concurs


     PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017.


CENTRELE DE CONCURS ȘI DISCIPLINELE ARONDATE - 12 IULIE 2017

 

 


Reprogramarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului - actulalizat la 07.06.2017

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.

TITULARIZARE 2016

NOTE FINALE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 


NOTE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 

Eventualele contestații se depun la sediul I.S.J. Teleorman:

  • 27 iulie 2016 - până la ora 21:00
  • 28 iulie 2016 - până la ora 15:00

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 20 iulie 2016, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 20 IULIE 2016