TITULARIZARE 2017

     Lista nominală cu candidații care au susținut proba scrisă în alt județ și inspecția la clasă/proba practică în județul Teleorman, la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 12 iulie 2017

 

 


REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

 


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017

 

 


     Lista candidaților admiși pentru suținerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor didactice, 12 iulie 2017, repartizați pe centre de concurs


     PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017.


CENTRELE DE CONCURS ȘI DISCIPLINELE ARONDATE - 12 IULIE 2017

 

 


Reprogramarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului - actulalizat la 07.06.2017

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.

TITULARIZARE 2016

NOTE FINALE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 


NOTE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 

Eventualele contestații se depun la sediul I.S.J. Teleorman:

  • 27 iulie 2016 - până la ora 21:00
  • 28 iulie 2016 - până la ora 15:00

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 20 iulie 2016, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 20 IULIE 2016


 

TITULARIZARE 2015

Grafic ședințe repartizări 27-28 iulie 2015

 

 


NOTE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 


NOTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 

Contestațiile se depun la secretariatul ISJ Teleorman:

  • Luni 20 iulie 2015: până la ora 21:00
  • Marți 21 iulie 2015: până la ora 15:00

În atenția candidaților la concurs

 

 


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


     NOTĂ
privind susținerea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă pentru concursuI de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, din 15 iulie 2015

 

 

     PROGRAMAREA CANDIDATILOR PENTRU INSPECŢIA LA CLASĂ/ PROBA PRACTICĂ - CONCURS 15 IULIE 2015

 

 


     GRAFIC ORIENTATIV PENTRU VALIDAREA DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, DIN 15 IULIE 2015

 

 


     LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 15 IULIE 2015, ACTUALIZATĂ

 

 


ANUNȚ

     În atenția candidaților pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 15 iulie 2015

     În perioada 11-19 mai 2015 se realizează înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2015, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Dosarele de înscriere se completează conform cererii de înscriere, anexă la Metodologia – cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016.

     În perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenții promoției 2015, se realizează validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

     Validarea se realizează, de asemenea, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform unui grafic ce va fi publicat în timp util.

 

Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice