Comunicat de presă - 06.07.2020 - Bacalaureat 2020

Rezultatele finale înregistrate de absolvenții studiilor liceale care au susținut Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020 (după soluționarea contestațiilor)


     Ministerul Educației și Cercetării a centralizat și publicat rezultatele finale obținute la Examenul de Bacalaureat de către absolvenții studiilor liceale, sesiunea iunie-iulie 2020.

     În urma soluționării contestațiilor, promovabilitatea la nivelul județului Teleorman este de 54,25% pentru candidații înscriși din toate promoțiile și 63,03% pentru candidații din seria curentă.

     Pe probe, situația se prezintă astfel:

 • proba Ea) Limba și literatura română - rată de promovare 79,08%;
 • proba Ec), proba obligatorie a profilului - rată de promovare 61,57%;
 • proba Ed), proba la alegere a profilului și specializării - rată de promovare 74,67%.

     4 elevi din județul nostru au obținut rezultate excepționale, promovând examenul de bacalaureat 2020, cu media 10 (zece):

 • Delcea Andreea Georgiana - Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria
 • Negru Vlad - Liceul Teoretic Zimnicea
 • Stancu Elisabeta Anda - Liceul Teoretic „Marin Preda”, Turnu Măgurele
 • Ștefan Alexandra Maria - Colegiul Național „Anastasescu”, Roșiorii de Vede

     După afișarea rezultatelor inițiale, 678 de candidați au depus 1028 de contestații, dintre care 313 au fost depuse pentru proba Ea), 399 pentru proba Ec) și 316 pentru proba Ed).  

     Din numărul total de contestații depuse:

 • pentru 499 de lucrări, nota finală a fost mai mare decât nota inițială;
 • pentru 58 de lucrări, nota finală a fost egală cu nota inițială;
 • pentru 471 de lucrări, nota finală a fost mai mică decât nota inițială.

     În ceea ce privește influența notelor contestate asupra mediei finale de bacalaureat, s-a constatat că 46 de candidați, declarați inițial nepromovați, au obținut medii mai mari sau egale cu 6 (șase), promovând astfel examenul de bacalaureat. Nici un elev cu medie inițială 6 sau peste 6 nu a avut media finală sub 6.

     Potrivit rezultatelor finale obținute de candidații din județul Teleorman în sesiunea iunie-iulie 2020, pe primele cinci poziții se situează următoarele licee:

 • Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria – promovabilitate 92,50%
 • Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria – promovabilitate: 90,09%
 • Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele - promovabilitate 78,08%
 • Colegiul Național „Anastasescu” din Roșiorii de Vede – promovabilitate 73,24%
 • Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” din Alexandria – promovabilitate 61,59%

     Îi felicităm pe toți elevii teleormăneni care au promovat examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 și le dorim succes celor care vor participa la sesiunea următoare! Mulțumim tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în organizarea și desfășurarea examenului, și nu în ultimul rând părinților, care au avut încredere, pe de o parte, în capacitatea copiilor lor, iar pe de altă parte, în devotamentul profesorilor care i-au pregătit și îndrumat!

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 30.06.2020 - Bacalaureat 2020

Rezultatele înregistrate de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 (înainte de contestații)


     Ministerul Educației și Cercetării a centralizat și publicat rezultatele obținute la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020, de către absolvenții studiilor liceale (înainte de contestații).

     În județul Teleorman, s-au înscris 2446 candidați, dintre care 1784 sunt din promoția curentă, iar 662 candidați sunt din promoțiile anterioare. La cele trei probe scrise din cadrul Examenului de Bacalaureat, au participat 2284 candidați, 162 au absentat și 5 candidați au fost eliminați. Promovabilitatea la nivelul județului este de 52,19%, doi candidați obținând media 10 (zece).

     Pe probe, situația se prezintă astfel:

 • proba Ea) - Limba și literatura română: 78,32% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 67 de candidați au fost notați cu 10 (zece);
 • proba Ec) – proba obligatorie a profilului: 60,72% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 58 de candidați au obținut nota 10 (zece).
 • Proba Ed) – proba la alegere a profilului și a specializării: 74,40% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 34 de candidați au obținut nota 10 (zece).

     Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

     Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate astăzi, 30 iunie, la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

     În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

     Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și transmise electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. Candidații care depun/transmit electronic contestații, completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 27.06.2020 - Evaluarea națională

Rezultatele finale înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2020 (după soluționarea contestațiilor)


     Ministerul Educației și Cercetării a centralizat și publicat rezultatele finale obținute la Evaluarea Națională de către absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2 – 27 iunie 2020.

     În județul Teleorman, un număr de 137 elevi au depus 163 de contestații, dintre care 93 la disciplina Limba și literatura română și 70 la Matematică. După soluționarea contestațiilor, situația pe discipline este următoarea:

 • Limba și literatura română: rata de promovabilitate s-a modificat de la 75,91% la 76%, iar 67 de candidați (față de 65 înainte de contestații) au fost notați cu 10 (zece);
 • Matematică: rata de promovabilitate s-a modificat de la 53,83% la 54,04%, iar 35 de candidați (față de 32 înainte de contestații) au fost notați cu 10 (zece).

     Pe medii, procentul de promovabilitate a rămas neschimbat (63,63%), iar 11 candidați au obținut media 10 (zece).

     Referitor la influența asupra mediei, în urma soluționării contestațiilor s-a constatat că 87 medii au crescut, 7 medii au rămas neschimbate, iar 43 medii au scăzut.

     Examenul de evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

     Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

     Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 2 – 6 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (10 iulie).

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 25.06.2020 - BAC, proba E)d)

Informare privind desfășurarea ultimei probe scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020


     Astăzi, 25 iunie, s-a desfășurat ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – E)d): proba la alegere a profilului și specializării. Rata de participare a fost de 94,63%.

     Astfel, dintre cei 2164 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea testului scris la una dintre cele 10 discipline (Biologie - 769 , Chimie - 33 , Fizică - 94, Economie - 10, Filosofie - 10, Geografie - 904, Informatică -29, Logică şi argumentare - 206, Sociologie – 66 şi Psihologie -43), s-au prezentat 2048 de candidaţi. 115 candidaţi au absentat, iar 1 candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Nu s-au înregistrat candidați cu temperatura peste 37.3 ̊C.

     Subiectele și baremele de corectare au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

     Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

     Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 24.06.2020 - BAC, proba E)c)

Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2020)


     Astăzi, 24 iunie, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat – E)c), sesiunea iunie – iulie 2020. Dintre cei 2233 de candidaţi înscrişi în județul Teleorman (1336 la matematică, respectiv 897 la Istorie), s-au prezentat 2108 candidați. Au absentat 125 de candidați. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatură peste 37.3 ̊ C.

     Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 3 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

     Ultima probă, cea la alegere  a profilului, va avea loc mâine, 25 iunie.

     Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

     Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

BIROUL DE PRESĂ