Comunicat de presă - 26 mai 2022

Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa a VI-a

     În perioada 25-26 mai 2022, s-a desfășurat Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa  a VI-a, conform Ordinului nr. 5327 din 29 septembrie 2021, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021- 2022. Cele două probe, pe care le-au susținut elevii de clasa a VI-a, au fost la Limbă și comunicare respectiv Matematică și Științe ale naturii.

     La nivelul județului Teleorman, în cele 108 centre de evaluare, au fost înscriși 2605 elevi de clasa a VI-a. La prima probă, de Limbă și comunicare, s-au prezentat 2316 elevi, absenți fiind 289 elevi. Iar la cea de a doua probă, de Matematică și Științe ale naturii, s-au prezentat 2290 elevi, înregistrându-se 315 absenți în unitățile de învățământ din Teleorman la această probă. Niciun elev nu a fost eliminat pe parcursul derulării probelor de evaluare.

     Testele de la Evaluarea Națională se evaluează în cadrul unității de învățământ, conform metodologiei în vigoare, iar rezultatele individuale obținute de către elevi nu se afișează/ nu se comunică public clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin: elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 25.05.2022

  • Anunţ - rezultate finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de referent I A Depozitul de manuale şcolare

Rezultatele au fost postate timp de 48 ore

COMUNICAT DE PRESĂ - 24.05.2022

  • Anunţ rezultate obţinute la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent I A Depozitul de manuale şcolare

Rezultatele au fost postate timp de 24 ore


Depunere contestații

     Contestația redactată de candidat se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman sau se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă se realizează în perioada 24.05.2022-25.05.2022, până la ora 14:00.

     Contestaţia va fi însoţită obligatoriu de copia actului de identitate. Candidații NU pot contesta punctajele obținute de către alți candidați.

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.05.2022

Anunţ - concurs 1 post (normă) vacant REFERENT I A DEPOZITUL DE MANUALE ȘCOLARE. 24 mai 2022

  • Proba de interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant de Referent I A Depozitul de manuale şcolare se va desfăşura în data de 24 mai 2022, în Sala de Şedinţe a CCD Teleorman.
  • Toţi candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă a concursului trebuie să fie prezenţi fizic în locaţia menţionată anterior, la ora 10:00, iar accesul acestora în sală se va face în ordinea alfabetică a candidaţilor înscrişi pe lista nominală, în baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

COMUNICAT DE PRESĂ - 20.05.2022

  • Anunţ rezultate obţinute la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent I A Depozitul de manuale şcolare

Rezultatele au fost postate timp de 48 ore


     Depunere contestații

     Contestația redactată de candidat se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman sau se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă se realizează în perioada 20.05.2022-23.05.2022, până la ora 14:00.

     Contestaţia va fi însoţită obligatoriu de copia actului de identitate. Candidații NU pot contesta punctejele obținute de către alți candidați.