Anunț organizare examen promovare grad superior personal contractual ISJ

     ISJ Teleorman organizează examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual (compartiment secretariat-arhivă)

Descarca detalii:

 

 


REZULTATE CONCURS

Comunicat de presă - 19 septembrie 2023

     Miercuri, 20 septembrie 2023, ora 12.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, str. Carpați, nr.15 (sala de ședințe, etajul 1), va avea loc festivitatea de acordare de stimulente financiare absolvenților de clasa a VIII-a și a XII-a, care au obținut media generală 10 (zece) la examenul de Evaluare Națională 2023, respectiv examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, conform Hotărârii Guvernului 767/2023.

Comunicat de presă - 26 iulie 2023

42,21%: rata de promovare a concursului național de titularizare în județul Teleorman- sesiunea 2023
(după contestații)

     Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele finale obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 (după soluționarea contestațiilor).

     În județul Teleorman situația este următoarea:

 • Procentul notelor mai mari sau egale cu 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 42,21% ;
 • Procentul notelor mai mari sau egale cu 5 (cinci) obținute de candidații care au susținut proba este de 74,84% ;
 • 84 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

     În centrele de evaluare au fost notate 199 de lucrări ale candidaților din județul Teleorman. Candidații din județul nostru au depus 49 contestații, în urma cărora 5 lucrări au primit aceeași notă ca la prima evaluare, iar 44 lucrări au primit note diferite. Astfel, 19 lucrări au primit notă finală mai mică decât nota inițială, respectiv 25 lucrări au primit notă finală mai mare decât nota inițială. La 1 candidat, nota s-a modificat peste 5 (cinci) și la alt candidat, nota inițială s-a modificat peste 7 (șapte).
 
    Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

     Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 25 iulie 2023

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023)

     În județul Teleorman rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023), înainte de soluționarea contestațiilor, este 76,59%.

     La nivelul județului Teleorman s-au înscris, inițial, 57 de candidați, pentru a susíne examenul național de definitivat, ulterior 4 candidați s-au retras. Astfel, 53 de candidați au rămas pe listele de examen. La proba scrisă, au absentat 3 candidați iar alți 3 candidați s-au retras pe parcursul probei, prin decizie proprie.

     Din totalul de 47 de candidați rămași pentru obținerea gradului definitiv în învățământ, 36 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen, prin urmare, 11 candidați fiind respinși. La nivelul județului Teleorman, 2 candidați au obținut nota 10 (zece) la proba scrisă. Este vorba de 1 candidat care a susținut examenul la disciplina limba franceză, respectiv 1 candidat la disciplina psihopedagogie specială.

     Rezultatele se pot găsi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

     Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

     Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

     Pe discipline, situația din județul Teleorman este următoarea:

 • Alimentație publică-1 candidat înscris- nepromovat;
 • Arte vizuale – 1 candidat înscris- promovat;
 • Educație fizică și sport- 3 candidați înscriși – 2 promovați;
 • Educatoare- Limba și literatura română pentru copii- 22 candidați înscriși- 19 promovați;
 • Limba engleză- 3 candidați înscriși- 1 promovat;
 • Limba franceză- 2 candidați înscriși- 2 promovați;
 • Limba română- 2 candidați înscriși- 2 promovați;
 • Învățători – 6 candidați înscriși- 4 promovați;
 • Matematică - 1 candidat înscris- nepromovat;
 • Psihopedagogie specială- 3 candidați înscriși- 2 promovați;
 • Religie ortodoxă - 2 candidați înscriși- 2 promovați;
 • Terapie educațională -1 candidat înscris- promovat.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 10.07.2023 - BACALAUREAT sesiunea iunie-iulie 2023

Rezultate finale înregistrate în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2023: 61,72% – rata de promovare după soluționarea contestațiilor în județul Teleorman

     Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2023) au fost afișate în data de 7 iulie 2023, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

     În județul Teleorman, în această sesiune s-au înscris 1943 candidați, din toate promoțiile. S-au prezentat la probele de examen 1813 candidați, dintre care 1 candidat a fost eliminat, absenți fiind 130. Dintre candidații prezenți, 693 candidați au fost respinși (140 candidați nu au obținut media 6,00 la toate probele).

     După soluționarea contestațiilor, numărul candidaților promovați în județul Teleorman este de 1119 candidați. După contestații, rata cumulată de promovare (toate promoțiile) este 61,72%, superioară cu 2,59 %, în raport cu rezultatele inițiale (59,13%).

     Pentru promoția curentă, rata de reușită este 67,24%. Astfel, din totalul celor 1588 de candidați înscriși din promoția curentă, s-au prezentat 1520 candidați ( din care 1 candidat eliminat) și au promovat 1022 candidați.

     Un singur candidat din județul Teleorman, de la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, a obținut media 10 (zece) la examen.

     În județul Teleorman, 585 candidați au depus 897 contestații. Pe probe, situația este următoarea: la proba E)a) - 370 note contestate, la proba E)c) - 271 note contestate iar la proba E)d) - 256 note contestate. După evaluarea lucrărilor contestate, 549 lucrări au primit note finale mai mari decât notele inițiale, 70 lucrări au primit note finale egale cu notele inițiale, iar 278 lucrări au primit note finale mai mici decât notele inițiale.

     Pe primele locuri, pentru toate seriile, s-au clasat următoarele unități de învățământ: Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – 86,67%; Colegiul Național „Al.I. Cuza” Alexandria – 85,22%, Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele – 83,08% urmat de Colegiul Național „Anastasescu” Roșiori de Vede – 82,39%.

     După soluționarea contestațiilor, 2 unități de învățământ liceal din Teleorman au avut procent 0 de promovare în prima sesiune.

     A doua sesiune de examen din acest an se va desfășura în perioada 8 august – 29 august 2023, fiind precedată de etapa de înscriere (17 – 24 iulie 2023).

     Informații detaliate privind rezultatele finale înregistrate la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2023, pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației.

BIROUL DE PRESĂ