Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic 2016

Anunț 20.04.2016 - concurs inspector școlar general adjunct și director CCD

 

 


ANUNȚ

     Ministerul Educației Națíonale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia probată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

 

 


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20 aprilie - 4 mai 2016

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

PROGRAM DE LUCRU PENTRU ZIUA DE 3 MAI 2016: 10:00 - 14:00


Model de certificat medical

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.03.2016

Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

     La nivelul județului Teleorman, pentru simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016, au fost înscriși 2495 elevi de clasa a XI-a, respectiv 2457 elevi de clasa a XII-a. Din totalul elevilor prezenți la simulare, 988 au obținut medii de cel puțin 6,00, ceea ce reprezintă 26,6%; la clasa a XII-a, medii peste 6,00 au obținut 32,7% dintre elevi (581).

Situația statistică a rezultatelor, pe probe, se prezintă astfel:

Clasa a XI-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2141 elevi, dintre care 49,79% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2006 elevi, dintre care 32,55% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10).

Clasa a XII-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2102 elevi, dintre care 58,04% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2011 elevi, dintre care 46% au obținut note peste 5,00 (8 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)d), proba la alegere, au fost prezenți 1932 elevi, dintre care 55,49% au obținut note peste 5,00 (9 elevi au obținut nota 10).

     Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, în cadrul consiliului profesoral, în ședințe cu părinții și prin discuții cu elevii la clasă, urmând a se întocmi un raport care va include și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.03.2016

Analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a

     În perioada 14-18 martie 2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează întâlniri cu directorii unităților de învățământ pentru analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a, după următorul grafic:

  • luni, 14.03.2016, ora 15.30 la Colegiul Național "Unirea" - Zona Turnu Măgurele;
  • marți, 15.03.2016, ora 14.30 la Liceul Teoretic Videle - Zona Videle;
  • miercuri, 16.03.2016, ora 15.30 la Colegiul Național "Anastasescu" - Zona Roşiorii de Vede;
  • joi, 17.03.2016, ora 15.30 la Liceul Teoretic Zimnicea - Zona Zimnicea;
  • vineri, 18.03.2016, la Casa Corpului Didactic Teleorman, ora 13.00 (unităţile de învățământ din mediul urban), respectiv ora 14.00 (unităţile de învățământ din mediul rural) - Zona Alexandria.

     În cadrul acestor întâlniri, directorii unităților de învățământ vor prezenta raportul de analiză a rezultatelor propriilor elevi la simulările naționale pe discipline, comparativ cu anul școlar precedent, precum și planul de acțiune pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 04.03.2016

Rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a

     Situația statistică a rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 a elevilor de clasa a VIII-a din județul Teleorman se prezintă astfel:

1. La disciplina limba și literatura română, din cei 2704 de elevi evaluați, 58.80% au obținut note peste 5.00, tranșele de note fiind următoarele:

- 445 au obținut note între 5-5.99
- 342 au obținut note între 6-6.99
- 322 au obținut note între 7-7.99
- 306 au obținut note între 8-8.99
- 173 au obținut note între 9-9.99
- 2 elevi au obținut nota 10

2. La disciplina matematică, din cei 2692 de elevi evaluați, 28.64% au obținut note peste 5.00, după cum urmează:

- 340 au obținut note între 5-5.99
- 158 au obținut note între 6-6.99
- 123 au obținut note între 7-7.99
- 108 au obținut note între 8-8.99
- 39 au obținut note între 9-9.99
- 3 elevi au obținut nota 10

     La simularea Evaluării Naționale 2016 au fost înscriși 2971 de elevi; la limba și literatura română au participat 2704 elevi, 2692 de elevi au fost prezenți la matematică, iar 2669 elevi au fost prezenți la ambele probe. Promovabilitatea pentru anul 2016 la nivelul județului Teleorman este de 39.57%.

     După ce rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în cadrul unor întâlniri cu directorii unităților de învățământ, organizate pe zone, va analiza raportul dintre rezultatele obținute în anul școlar trecut și cel curent, iar unde este cazul, vor fi analizate motivele care au dus la scăderea performanțelor școlare.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 23.02.2016

     Astăzi, 23 februarie 2016, la nivelul județului Teleorman, s-au încheiat probele scrise din cadrul Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. La limba și literatura română au participat 2704 elevi din cei 2980 înscriși, iar la matematică au fost prezenți 2692 de elevi. Rezultatele se vor afișa în data de 4 martie 2016.

     Conform Procedurii privind organizarea și defășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către profesori evaluatori din unitatea de învățământ în care se desfășoară simulările naționale. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, din care un profesor care predă la clasă. Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă și se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului.

     Rezultatele obținute de elevi se vor analiza la nivelul fiecărei clase, în cadrul consiliului profesoral, precum și în ședințele cu părinții. În urma acestei analize, fiecare unitate de învățământ va înainta către inspectoratul școlar un raport care va include și un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii performanțelor obținute.

BIROUL DE PRESĂ