Comunicat de presă - 09.07.2021

56,3%: rata de promovare în județul Teleorman, în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2021 (după soluționarea contestațiilor)

     Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astăzi, 9 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

     În județul Teleorman, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată după soluționarea contestațiilor, este 56,3 % (în creștere cu 2,9 %, comparativ cu rezultatele inițiale – 53,4%.

     Pentru promoția curentă, rata de reușită este 61,5 %, iar pentru promoțiile anterioare – 33,8 %.

     Astfel, din totalul celor 2104 candidați înscriși, au promovat 1079 candidați din toate promoțiile, la nivelul județului Teleorman.

     Numărul mediilor de 10 (zece) a rămas neschimbat. Un elev de la Liceul Teoretic Videle și un elev de la Colegiul Național Anastasescu au obținut media generală 10 (zece) la probele de bacalaureat în această sesiune.

     Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați (4 candidați în județul Teleorman).

     A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19-26 iulie). Calendarul complet este disponibil pe site-ul Ministerului Educației.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 05.07.2021

Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021

     Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat https://bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2021.

     Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

     La nivelul județului Teleorman, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 53,4% (față de 54,2% în sesiunea iunie-iulie 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 58,7 %, iar pentru promoțiile anterioare – 29,86 %.

     Din totalul de 1915 de candidați prezenți, au promovat 1022 de candidați. Doi candidați au obținut media generală 10 (zece). Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

 • 30 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
 • 17 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică 5 / Istorie 12)
 • 76 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

     Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

     Informații detaliate pot fi consultate în dosarul de presă atașat AICI.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 04 iulie 2021

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a, sesiunea 2021 – sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor

     Ministerul Educației a publicat astăzi, 4 iulie, pe site-ul dedicat, evaluare.edu.ro, rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale (22-25 iunie 2021).

     Pentru județul Teleorman, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 65 % (1176 de candidați).

     La proba de Limba și literatura română, 1373 de candidați (75,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 5 candidați au obținut nota 10.

     La Matematică, 995 de candidați (54,9 %) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 11  candidați au obținut nota 10.

     La nivelul județului Teleorman, au fost depuse 276 de contestații,  la limba și literatura română, 132 lucrări au fost contestate iar la matematică, 144 de lucrări au fost reevaluate.

     Rata de participare la probele examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, în județul Teleorman, a fost de 92,7 %: 1812 candidați prezenți la limba română, respectiv 1813 candidați prezenți la matematică (dintr-un total de 1955 de absolvenți înscriși). Niciun elev nu a fost eliminat pe durata desfășurării probelor.

     Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/ carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială, care începe luni, 5 iulie. În acest sens, în Teleorman s-a înscris 1 candidat pentru proba de limba și literatura română.

     Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

     Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 16-22 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat în data de 24 iulie 2021.

     Un raport detaliat privind rezultatele finale consemnate în acest an la Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a este disponibil pe site-ul Ministerului Educației AICI

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 30.06.2021

Informare privind desfășurarea celei de a treia probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

     Astăzi, 30 iunie, s-a desfășurat a treia probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (proba la alegere a profilului). În cele 11 centre organizate la nivelul județului Teleorman, au fost prezenți 1763 de candidați, din totalul de 1906 candidați înscriși pentru această probă. Au absentat 141 candidați, iar doi candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

     În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 29.06.2021

Informare privind desfășurarea celei de a doua probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

     Astăzi, 29 iunie, s-a desfășurat a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (proba obligatorie a profilului - Matematică sau Istorie). În cele 11 centre organizate la nivelul județului Teleorman, au fost prezenți 1796 de candidați, din totalul de 1953 candidați înscriși pentru această probă. Au absentat 157 candidați, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Conform calendarului, mâine, 30 iunie 2021, urmează proba la alegere a profilului și a specializării.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

     În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

     Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

BIROUL DE PRESĂ