COMUNICAT DE PRESĂ 30.03.2021

     Astăzi, 30 martie 2021, s-a desfășurat simularea probei scrise la matematică, pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

      La această probă, în județul Teleorman, au fost înscriși 2097 elevi. Au participat 1834 elevi , peste 87% din totalul elevilor înscriși la simulare în unitățile de învățământ din județ, în care a fost organizată proba. Au absentat 263 elevi și nu au fost înregistrate cazuri de elevi eliminați.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 29.03.2021

     Astăzi, 29 martie 2021, s-a desfășurat simularea probei scrise la limba și literatura română, pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

     La această probă, în județul Teleorman, au fost înscriși 2097 elevi. Au participat 1867 elevi, ceea ce reprezintă peste 89% din totalul elevilor înscriși la simulare, în unitățile de învățământ din județ, în care a fost organizată proba. Au absentat 230 elevi și nu au fost înregistrate cazuri de elevi eliminați.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 04.03.2021

     În urma confirmării infecției cu noul coronavirus SARScov2 pentru 6 inspectori școlari din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, activitatea directă a personalului didactic care lucrează în instituție a fost suspendată, cu posibilitatea de a lucra online pe o perioadă de 14 zile de la confirmarea ultimului caz. De asemenea, au fost luate măsuri de dezinfecție generală în sediul instituției.

     Pe perioada suspendării activității directe, comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cu toți cei interesați se va face online. Adresa principală de comunicare este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mail secundar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Inspectorii școlari mențin permanent legătura cu unitățile de învățământ din județ, în vederea desfășurării activității în condiții optime.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă M.E.N. - 05.01.2020

     Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Comunicat de presă 11.12.2020 - Proiect dezvoltare profesională tehnică

Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică - TEHNIC


          Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Asociația De Prietenie Româno - Franceza " ROMFRA " implementează proiectul Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică - TEHNIC - POCU/633/6/14/132925, proiect cu finanțare nerambursabilă ce vizează creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 184 elevi la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, precum și prin derularea unui program inovativ de antreprenoriat, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă.

     Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și cea a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

     În acest sens în cadrul proiectului vor fi implicați 184 elevi ai Liceului Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede și ai Liceului Tehnologic "Emil Racoviță" Roșiori de Vede pentru care au fost prevăzute măsuri specifice să susțină tranziția acestora de la educație la un loc de muncă elevilor prin intermediul următoarelor măsuri:

  • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor la stagii de practică și a 2 mese rotunde în cadrul cărora se vor pre-zenta statistici relevante cu privire la locurile de muncă vacante, segmente de locuri de muncă de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de muncă, precum și schimburi de experiență cu colaboratori care au desfășurat activități similare în anii anteriori;
  • 3 programe de practică derulate pe durata implementării proiectului pentru un număr de 184 elevi participanți, programe în cadrul cărora se vor derula sesiuni de consiliere și orientare în carieră a elevilor privind realizarea stagiului de practică susținut;
  • Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional;
  • 2 concursuri pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe în ca-drul programelor de practică derulate și acordarea a 21 premii oferite elevilor participanți în cadrul programelor de practică derulate în cadrul proiectului ce au ca scop stimularea elevilor și încurajarea performanțelor acestora;
  • 6 vizite de studiu ce au ca scop creșterea angajabilității elevilor și identificarea de locuri de muncă corelate cu informațiile dobândite de grupul țintă, precum și monitorizarea angajării grupului țintă;
  • Derularea unui program de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru 184 elevi și organizarea unei competiții de business-plan cu premierea primelor 6 planuri de afaceri.

     Proiectul Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică - TEHNIC - POCU/633/6/14/132925 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul  16.10.2020 – 15.10.2022 beneficiind de o finanțare totală de 2.337.842,21 RON din care 1.987.165,90 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Date de Contact:
Manager de proiect: Iuliana Stancu
Telefon/Fax: 0247317092
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIROUL DE PRESA