COMUNICAT DE PRESĂ - 25.09.2015

     În perioada 21-25 septembrie 2015, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, s-au desfășurat mai multe activități specifice începutului de an școlar, printre care:

Monitorizarea admiterii la clasa a IX-a

     La nivelul unităților de învățământ liceal de stat din județ, cărora le-au fost repartizați absolvenți de clasa a VIII-a în etapa a III-a de admitere și care și-au completat efectivele claselor a IX-a cu elevi repetenți, a avut loc activitatea de monitorizare a respectării prevederilor legislative și a normativelor în vigoare, privind modul de constituire a claselor a IX-a. Conform planificării Comisiei Județene de Admitere, au fost monitorizate următoarele unități de învățământ:

 • Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” din Roșiori de Vede;
 • Liceul Tehnologic Nr. 2 din Roșiori de Vede;
 • Colegiul Tehnic ”G-ral David Praporgescu” din Turnu Măgurele;
 • Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria;
 • Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” din Alexandria;
 • Liceul Teoretic Olteni;
 • Liceul Tehnologic Măgura;
 • Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca

     Activitatea de monitorizare a vizat următoarele aspecte: realizarea claselor la nivelul unităților de învățământ în conformitate cu aprobările Comisiei Județene de Admitere în învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016; prezența la cursuri a elevilor repartizați în clasa a IX-a, precum și a elevilor reînscriși proveniți din repetenție; existența cererilor de reînscriere a elevilor repetenți, cu respectarea normativelor în vigoare; modul de completare a registrelor matricole și a cataloagelor.

Acțiuni privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice

     În vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice pe parcursul desfășurării orelor de curs și a activităților educative, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, alături de domnul Gheorghe Costel, comisar șef în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, au organizat acțiuni de verificare a măsurilor întreprinse de unitățile școlare în acest sens.

     Au fost verificate unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din municipiul Zimnicea și din municipiul Turnu Măgurele, urmărindu-se:

 • întocmirea Planului Local Comun de Acțiune;
 • existența și funcționalitatea sistemelor de supraveghere;
 • existența și vizibilitatea informațiilor referitoare la instituțiile și persoanele abilitate să asigurare un climat de normalitate şi siguranță civică, în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar;
 • revizuirea și aprobarea Regulamentelor de Ordine Interioară.

     De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a participat la dezbaterea publică organizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în data de 23 septembrie 2015, activitate care a avut ca scop cunoașterea elementelor disfuncționale care pot pune în pericol liniștea și siguranța publică pe raza municipiului Alexandria. În cadrul întâlnirii, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a prezentat o informare privind măsurile stabilite la nivelul instituției în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016, pe raza municipiului Alexandria.

Întâlniri în cadrul Comisiei paritare inspectorat școlar – sindicate

     Comisia paritară inspectorat-sindicate s-a întrunit în ședință în data de 17.09.2015 pentru analiza a 58 de solicitări pentru detașare/repartizare pe un număr de 52 posturi didactice vacante/rezervate, complete/incomplete, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4895/2014. Au fost soluționate 39 de cereri de detașare/repartizare în vederea angajării pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, iar în data de 22.09.2015, după actualizarea listei posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete, în număr de 45, comisia paritară inspectorat-sindicate a soluționat 31 de cereri de detașare/repartizare pe post, din cele 46 de solicitări înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 03.09.2015

     Vineri, 4 septembrie 2015, începând cu ora 13:00, la sala de ședințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, va avea loc conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea august–septembrie 2015.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 31.08.2015

     Marți, 1 septembrie 2015, începând cu ora 11:00, la sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, va avea loc învestirea în funcția de inspector școlar general adjunct a doamnei prof. Piper Savu Cristiana Mirela.

     Numirea se va realiza potrivit Ordinului M.E.C.Ș. nr. 4942/19.08.2015, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2015-2016.

     După momentul de învestitură, se va desfășura o conferință de presă.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 17.08.2015

     În perioada 03 - 14 august 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această perioadă a fost de 324.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 03.08.2015

     În săptămâna 27 - 31 iulie 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această  săptămână a fost de 77.

     În data de 03.08.2015, un număr de 38 de absovenți au fost prezenți la orele de pregătire programate.

BIROUL DE PRESĂ