COMUNICAT DE PRESĂ 29.05.2015

     Referitor la articolul din ziarul,,Liber în Teleorman” Inspectoratul Școlar Județean Teleorman precizează că acțiunea din data de 29 mai 2015, organizată de Instituția Prefectului Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al. D. Ghica” Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Județului Teleorman, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațíonală Teleorman, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor și administrația publică locală, se înscrie în seria activităților educative din cadrul campaniei ”Rămâi la fel! Drogurile lasă urme!” prin care s-a urmărit atenționarea tinerilor privind pericolul consumului de droguri.

     La marșul antidrog au participat reprezentanți ai elevilor din școlile teleormănene, însoțiți de cadre didactice, fără ca procesul instructiv-educativ să fie întrerupt și fără ca orarul unităților de învățământ să fie modificat.

     Acest proiect educativ s-a derulat în aceleași condiții ca și alte proiecte educaționale desfășurate chiar în această săptămână, precum ”Prietenii pompierilor”, ”Cu viața mea apăr viața”, în care s-au implicat reprezentanți ai elevilor din unități de învățământ din județ, acțiuni mediatizate în presa locală.

     E regretabil că scopul acestei campanii de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor a fost denaturat. Întreaga campanie nu a avut nicio tentă politică, orice altă interpretare a acestui demers final fiind tendențioasă.

BIROUL DE PRESĂ

CONCURS INSPECTORI ȘCOLARI

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar vacante
din cadrul I.S.J. Teleorman
- sesiunea mai-iunie 2015 -

 

 


Anunț
Privind prelungirea perioadei de  înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și pentru învățământul primar din inspectoratele școlare

Având în vedere:

  • prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 3802/2015 prin care se  modifică art. 3, alin. (2) al O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare,
  • precizările adresei M.E.C.Ș./D.G.M.R.Ș. nr. 38953/11.05.2015,

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman comunică următoarele:

  • perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și pentru învățământul primar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman se prelungește până la data de 15 mai 2015, ora 15:00;
  • conform art. 3 alin.(2) al O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, modificată prin O.M.E.C.Ș. nr. 3802/2015, „pentru funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar, respectiv pentru cea de inspector școlar pentru învățământul primar candidatl trebuie să fie absolvent cu diplomă de licență  cel puțin al ciclului I de studii universitare, și fie încadrat sau să fi fost încadrat pe un post de educatoare/ învățător/ institutor/ profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar, să îndeplinească condițiile prevăzute la alin.(1) lit. b)–f) și condițiile necesare pentru ocuparea funcției didactice de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv profesor pentru învățământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin.(1) lit. d), respectiv art. 248 alin.(1) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare”.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. Valeria GHERGHE


Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

 

 


Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

 

 


Anunț

Lista posturilor vacante

Fișa postului de inspector școlar

Tematica de concurs și bibliografia orientativă

Perioada de înscriere

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului

Lista documentelor necesare înscrierii

Model de certificat medical

Cerere tip de înscriere (document word)

Cerere tip de înscriere (pdf)

COMUNICAT DE PRESĂ (14.05.2015)

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și cluburile sportive școlare din județul Teleorman adresează mulțumiri Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnului ministru Liviu Nicolae Dragnea, care a făcut posibilă alocarea, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării  Științifice, a trei microbuze  destinate transportului la competiții al echipelor sportive teleormănene.

     În baza Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3484/24.03.2015,  au fost distribuite în data de 11 mai 2015, microbuze 16+1 locuri pentru Clubul Sportiv Școlar Alexandria, Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede și Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ (13.05.2015)

     Luni, 11 mai 2015, reprezentanții împuterniciți ai Cluburilor Sportive din județul Teleorman, nominalizate în baza Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3484/24.03.2015, au preluat trei microbuze destinate transportului la competiții al echipelor sportive.

     Din cele 68 de microbuze distribuite la nivel national, microbuzele cu 16+1 locuri repartizate județului Teleorman au revenit Clubului Sportiv Școlar Alexandria, Clubului Sportiv Școlar Roșiorii de Vede și Clubului Sportiv Școlar Turnu Măgurele.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ (04.05.2015)

     În perioada 8-10 mai 2015 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează în Alexandria etapa finală națională pentru volei - fete licee, competiție înscrisă în Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

     La această olimpiadă vor participa reprezentativele județelor Alba, Constanța, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Vâlcea și a municipiului București.

     Jocurile se vor desfășura în Sala Polivalentă, începând de vineri 8 mai, încheindu-se duminică 10 mai cu jocurile finale.

BIROUL DE PRESĂ

Pentru detalii: inspector școlar Ștefan Cioacă - 0729.102.210