Analiza rezultatelor la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015

     Marți, 14 iulie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a avut loc o întâlnire de lucru cu directorii unităților de învățământ liceal, având ca temă analiza rezultatelor  înregistrate de elevii teleormăneni la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, în vederea stabilirii măsurilor imediate privind pregătirea absolvenților pentru sesiunea august-septembrie 2015 a acestui examen.

     Ședința s-a desfășurat în Sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, în intervalul 10,00-12,30.

     În cadrul acestei întâlniri, s-au analizat, punctual, rezultatele obținute pe fiecare unitate de învățământ, disciplină și clasă.

     Din discuțiile purtate cu directorii, s-au stabilit următoarele măsuri imediate:

 • elaborarea unui program de pregătire de către fiecare unitate de învățământ liceal;
 • informarea, în scris, de către unitățile de învățământ, a tuturor părinților elevilor care nu au promovat examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, în legătură cu rezultatele obținute de aceștia, precum și cu programul de pregătire pentru sesiunea august-septembrie 2015;
 • monitorizarea programului de pregătire, cu urmărirea frecvenței zilnice a absolvenților.

     Toate programele de pregătire propuse de licee vor fi transmise de către unitățile de învățământ la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și publicate pe site-ul instituției.

BIROUL DE PRESĂ

93,59% dintre candidaţi au obţinut note peste 5 la Definitivat în județul nostru

     Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a centralizat rezultatele înregistrate la examenul naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

     În județul Teleorman din totalul de 78 de candidaţi prezenţi la proba scrisă, 93,59 % au obţinut note peste 5. Cele mai multe note (36 note) s-au înregistrat pe tronsonul 8 - 10 (46,15%).

     Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, candidaţii care au obţinut note mai mari sau egale cu 8 dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pe tranşe de note, situaţia este următoarea:

 • sub 5: 4 note (5,13%);
 • între 5 şi -5,99: 6 note (7,69%);
 • între 6 şi 6,99: 12 note (15,38%);
 • între 7 şi 7,99: 19 (24.36%);
 • între 8 şi 9,99: 36 note ( 46,15%).

     Din cei prezenți la proba scrisă, un candidat a fost eliminat pentru fraudă/tentativă de fraudă, iar alt candidat a avut lucrarea anulată.

     Contestaţiile pot fi depuse la sediul Centrului de examen – Școala Gimnazială Nr. 5 Alexandria, în intervalul 14-15 iulie, urmând a fi soluţionate între 16 şi 17 iulie.

     Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

14 iulie 2015
BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 04.06.2015

     Cu prilejul Zilei Învățătorului – 5 iunie, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman se vor desfășura activități specifice dedicate acestui eveniment.

     Astfel, sub genericul "La multi ani, dragii nostri dascali!", "Școala de ieri și de azi”, ”La mulți ani dascălilor de ieri și azi!" ș.a., școlile noastre vor evidenția tradiția și împlinirile școlii românești în general, teleormănene în particular.

     Directorii unităților de învățământ din județ și coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare vor monitoriza desfășurarea acestor manifestări specifice.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 29.05.2015

     Referitor la articolul din ziarul,,Liber în Teleorman” Inspectoratul Școlar Județean Teleorman precizează că acțiunea din data de 29 mai 2015, organizată de Instituția Prefectului Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al. D. Ghica” Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Județului Teleorman, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațíonală Teleorman, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor și administrația publică locală, se înscrie în seria activităților educative din cadrul campaniei ”Rămâi la fel! Drogurile lasă urme!” prin care s-a urmărit atenționarea tinerilor privind pericolul consumului de droguri.

     La marșul antidrog au participat reprezentanți ai elevilor din școlile teleormănene, însoțiți de cadre didactice, fără ca procesul instructiv-educativ să fie întrerupt și fără ca orarul unităților de învățământ să fie modificat.

     Acest proiect educativ s-a derulat în aceleași condiții ca și alte proiecte educaționale desfășurate chiar în această săptămână, precum ”Prietenii pompierilor”, ”Cu viața mea apăr viața”, în care s-au implicat reprezentanți ai elevilor din unități de învățământ din județ, acțiuni mediatizate în presa locală.

     E regretabil că scopul acestei campanii de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor a fost denaturat. Întreaga campanie nu a avut nicio tentă politică, orice altă interpretare a acestui demers final fiind tendențioasă.

BIROUL DE PRESĂ

CONCURS INSPECTORI ȘCOLARI

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar vacante
din cadrul I.S.J. Teleorman
- sesiunea mai-iunie 2015 -

 

 


Anunț
Privind prelungirea perioadei de  înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și pentru învățământul primar din inspectoratele școlare

Având în vedere:

 • prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 3802/2015 prin care se  modifică art. 3, alin. (2) al O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare,
 • precizările adresei M.E.C.Ș./D.G.M.R.Ș. nr. 38953/11.05.2015,

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman comunică următoarele:

 • perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și pentru învățământul primar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman se prelungește până la data de 15 mai 2015, ora 15:00;
 • conform art. 3 alin.(2) al O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, modificată prin O.M.E.C.Ș. nr. 3802/2015, „pentru funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar, respectiv pentru cea de inspector școlar pentru învățământul primar candidatl trebuie să fie absolvent cu diplomă de licență  cel puțin al ciclului I de studii universitare, și fie încadrat sau să fi fost încadrat pe un post de educatoare/ învățător/ institutor/ profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar, să îndeplinească condițiile prevăzute la alin.(1) lit. b)–f) și condițiile necesare pentru ocuparea funcției didactice de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv profesor pentru învățământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin.(1) lit. d), respectiv art. 248 alin.(1) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare”.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. Valeria GHERGHE


Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

 

 


Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

 

 


Anunț

Lista posturilor vacante

Fișa postului de inspector școlar

Tematica de concurs și bibliografia orientativă

Perioada de înscriere

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului

Lista documentelor necesare înscrierii

Model de certificat medical

Cerere tip de înscriere (document word)

Cerere tip de înscriere (pdf)