COMUNICAT DE PRESĂ - 31.08.2015

     Marți, 1 septembrie 2015, începând cu ora 11:00, la sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, va avea loc învestirea în funcția de inspector școlar general adjunct a doamnei prof. Piper Savu Cristiana Mirela.

     Numirea se va realiza potrivit Ordinului M.E.C.Ș. nr. 4942/19.08.2015, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2015-2016.

     După momentul de învestitură, se va desfășura o conferință de presă.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 17.08.2015

     În perioada 03 - 14 august 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această perioadă a fost de 324.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 03.08.2015

     În săptămâna 27 - 31 iulie 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această  săptămână a fost de 77.

     În data de 03.08.2015, un număr de 38 de absovenți au fost prezenți la orele de pregătire programate.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 24.07.2015

     În săptămâna 20 - 24 iulie 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Până astăzi, 24.07.2015, un număr de 50 de elevi au frecventat aceste ore de pregătire.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.07.2015

     Joi, 23 iulie 2015, a avut loc o dezbatere cu elevi, profesori, reprezentanți ai părinților, directori ai unităților de învățământ liceal și gimnazial, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, la inițiativa domnului Cristache Iulian, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ preuniversitar, având ca temă analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, și la examenul de evaluare națională-2015.

     La ședință au participat ca invitați reprezentanți ai mass-media.

     Ședința s-a desfășurat în Sala de festivități a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul’’ din Alexandria începând cu ora 10:00, fiind organizată pe două componente: Examenul de Bacalaureat și Examenul de Evaluare Națională.

     În cadrul acestei dezbateri, s-a prezentat o analiză a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, respectiv examenul de evaluare națională, care a fost urmată de intervenții ale elevilor, părinților, profesorilor și ale directorilor. Au fost trecute în revistă cauzele principale care au generat eșecul școlar și au fost prezentate măsurile imediate și pe termen lung întreprinse de inspectoratul școlar în vederea ameliorării rezultatelor slabe obținute de absolvenți la examenele naționale.

În urma opiniilor exprimate de participanți, s-a confirmat importanța parteneriatului școală-familie, o prioritate comună pentru creșterea calității actului educațional și s-a subliniat necesitatea responsabilizării părinților, dar și a elevilor pentru o pregătire constantă și temeinică.

BIROUL DE PRESĂ