Întâlnire internaţională de proiect ERASMUS+ KA2

Parteneriat Strategic "Effective School Management in EU Dimension"

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic

ANUNȚ - Programarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct și director al casei corpului didactic

     Vă informăm că probele concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și director al Casei Corpului Didactic Teleorman se vor desfășura la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice în data de 13 mai 2015, candidații trebuind să fie prezenți la ora 10:00.

 

Compartimentul Managementul resurselor umane


     LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT DIN INSPECTORATELE ȘCOLARE ȘI DIRECTOR AL CASEI CORPULUI DIDACTIC

 

 


     Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia probată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 aprilie - 29 mai 2015 la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și cea de director al casei corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 25 martie- 3 aprilie 2015

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

4-5 aprilie 2015: 8:00 - 10:00


Metodologie, Bibliografie (arhivă zip)

 

 


Dosar de înscriere (arhivă zip)

 

Campania de plantare a puieților forestieri continuă

     Astăzi, la Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” din Alexandria s-au recepționat și plantat 100 de puieți forestieri, în prezența partenerilor Instituția Prefectului Teleorman, Direcția Silvică Teleorman, implicați în campania de împădurire desfășurată la nivelul județului Teleorman.

     Astfel, domnul Alexandru Ceciu - subprefect al județului Teleorman, inspectorul școlar general adjunct – prof. Anca Irina Vasile, inspectorii școlari Șerbănescu Elena și Tatiana Davidescu ca reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, reprezentanți ai Direcției Silvice Teleorman și prof. Gina Curea – director al unității de învățământ au participat activ, alături de elevi, la plantarea puieților de plop și salcâm în ferma didactică a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” din Alexandria.

     Acțiunile de acest fel vor continua și în zilele următoare până la finalizarea campaniei.

BIROUL DE PRESĂ

Campanie de plantare a puieților forestieri în LUNA PĂDURII

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA Direcția Silvică Teleorman, desfășoară, în această primăvară, campania de plantare a unui număr de 19.670 puieți forestieri din speciile: plop, salcie, cer, stejar, castan, salcâm, frasin, arțar puși la dispoziție lor școlare din județ, prin intermediul O.S. Alexandria, O.S. Roșiorii de Vede, O.S. Slăvești și O. S. Turnu Măgurele.

     În această campanie, sunt antrenate 26 de unități de învățământ liceal și gimnazial din județ, după cum urmează: Liceul Teoretic Videle, Colegiul Național ”Anastasescu” Roșiorii de Vede, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Alexandria, Liceul Tehnologic ”Sf. Haralambie” Turnu Măgurele, Colegiul Tehnic ”G-ral David Praporgescu” Turnu Măgurele, Colegiul Național ”Unirea” Turnu Măgurele, Școala Gimnazială ”Al. Depărățeanu” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială ”Dan Berindei” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială Băbăița, Școala Gimnazială Vîrtoapele de Sus, Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus, Școala Gimnazială Plosca, Școala Gimnazială Peretu, Școala Gimnazială Seaca, Școala Gimnazială Segarcea Vale, Școala Gimnazială Saelele, Școala Gimnazială Bragadiru, Școala Gimnazială Năsturelu, Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială Smârdioasa, Școala Gimnazială Răsmirești și C. S. Ș. Turnu Măgurele.

     Activitatea se înscrie în programul de regenerare a pădurilor în anul 2015 și de desfășurare a campaniei de împăduriri din această primăvară.

BIROUL DE PRESĂ

Situația cererilor de înscriere în clasa pregătitoare în județul Teleorman

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a centralizat situația cererilor depuse pentru înscrierea în clasa pregătitoare, în prima etapă, în anul școlar 2015-2016.

     Pentru cele 2863 de locuri estimate în planul de școlarizare pentru anul viitor au fost depuse 2454 de cereri valide.

     Conform Calendarului, în perioada 20-21 martie 2015, vor fi afișate în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar/ al unităților de învățământ: candidații înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

     A doua etapă de înscriere se va desfăşura în perioada 24 martie - 3 aprilie, iar pe 10 aprilie se vor afişa rezultatele finale.

BIROUL DE PRESĂ