COMUNICAT DE PRESĂ - FINALIZAREA ETAPEI I DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a finalizat centralizarea rezultatelor privind admiterea elevilor în unităţile de învăţământ, după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare.

     Au fost admise toate cererile de înscriere în clasa pregătitoare, depuse în prima etapă.

     Din totalul celor 2532 de cereri depuse, 2367 reprezintă cereri admise pentru unitatea de circumscripţie, restul de 165, fiind cereri pentru altă unitate decât cea de circumscripţie.


BIROUL DE PRESĂ

Simularea examenului național de bacalaureat 2014

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a finalizat centralizarea rezultatelor obțínute de elevii claselor terminale și neterminale la simularea examenului național de bacalaureat 2014 din perioada 3-7 martie.

     În urma evaluării lucrărilor scrise în cele trei centre zonale de evaluare organizate la nivelul județului, situația se prezintă astfel:

  • La clasa a XI-a, din 2957 elevi evaluați la proba E)a) - Limba şi literatura română, 877 au obținut note peste 5,00 (29,66%) și 2080 elevi note sub 5,00; la proba E)c) - proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din 2807 elevi evaluați, 642 au obținut note peste 5,00 (22,87%), iar 2165 au obținut note sub 5,00.
  • La clasa a XII-a, din 2512 elevi evaluați la proba E)a) - Limba şi literatura română, 1045 au obținut note peste 5,00 (41,60%) și 1467 elevi note sub 5,00; la proba E)c) - proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din 2396 elevi evaluați, 819 au obținut note peste 5,00 (34,18%), iar 1577 au obținut note sub 5,00; la proba E)d) - proba la alegere a profilului din 2289 elevi evaluați, 1245 au obținut note peste 5,00 (54,39%), iar 1044 au obținut note sub 5,00.


     Simularea examenului de bacalaureat 2014 s-a realizat în condițiile respectării OMEN nr. 3076/04.02.2014, în vederea familiarizării elevilor cu rigorile specifice acestui examen.
 
     Rezultatele obținute de elevi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

     După analiza rezultatelor de la nivelul unităților de învățământ, fiecare unitate va elabora un raport pe care îl va înainta către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, cuprinzând măsurile de remediere luate pentru ameliorarea situației, acolo unde acest lucru se impune.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - PLANIFICARE ȘEDINȚE DIRECTORI ȘCOLI GIMNAZIALE

Agenda întâlnirii:

  1. Discutarea rezultatelor examenului de simulare a Evaluării Naționale 2014;
  2. Diverse.

ZONA ROȘIORII DE VEDE: 13.03.2014, ora 11:00
ZONA TURNU MĂGURELE: 13.03.2014, ora 12:30
ZONA VIDELE: 13.03.2014, ora 14:00
ZONA ZIMNICEA: 13.03.2014, ora 15:30
ZONA ALEXANDRIA: 14.03.2014, ora 10:00

Locația: sala de ședințe a Casei Corpului Didactic Teleorman.

COMUNICAT DE PRESĂ - REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ CLS. VIII

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a centralizat rezultatele simulării Evaluării naţionale la clasa a VIII-a.

     Din totalul celor 3288 de elevi înscrişi, prezenți 3057, 1326 (43,38%) au obţinut medii peste 5,00.
 
     În perioada următoare, rezultatele obținute la această simulare vor fi analizate la nivelul unităților de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Simpozion Național ”Geografia orizontului local și dezvoltarea durabilă”

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, Societatea de Geografie din România, Filiala judeţuluiTeleorman și Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" din Alexandria organizează a V-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia orizontului local și dezvoltarea durabilă ” în data de 22 februarie 2014, începând cu ora 10,00, la Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" din Alexandria.

     În cadrul simpozionului vor fi prezentate lucrări pe patru secţiuni - Geografie fizică, Geografie umană, Geografia mediului și Didactica geografiei - urmărindu-se reflectarea şi promovarea aspectelor geografice actuale ale orizontului local în contextul dezvoltării durabile, realizarea unor dezbateri pe probleme geografice specifice, promovarea aspectelor de bună practică legate de valorificarea elementelor geografice din orizontul local în activitatea didactică şcolară şi extraşcolară.