COMUNICAT DE PRESĂ - REZULTATE ETAPA NAȚIONALĂ a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, an şcolar 2013-2014

     Elevii teleormăneni au continuat performanțele la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare și în acest an școlar, obținând  numeroase distincții:

 • 12 premii I;
 • 6 premii II;
 • 5 premii III;
 • 8 mențiuni;
 • 13 premii speciale;
 • 4 mențiuni speciale;
 • 3 mențiuni de onoare;
 • 3 medalii de argint;
 • 4 medalii de bronz.


     Doi dintre elevii premianți sunt cuprinși în lotul internațional al acestor competiții: Marinescu Iulia, clasa a XI-a, de la Colegiul Național "Unirea", Turnu Măgurele (olimpiada de lingvistică), îndrumată de profesoara Panea Ștefania și Caliţescu Adela, clasa a XI-a,  de la  Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" Alexandria (olimpiada de biologie), îndrumată de profesoara  Croitoru Nicoleta.

     Inspectoratul Școlar județean Teleorman adresează calde felicitări  elevilor  și  dascălilor care i-au îndrumat și urează succes celor care vor participa la competițiile ce urmează, conform Calendarului M.E.N.

BIROUL DE PRESĂ

Precizare

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman face precizarea că, în baza declarației elevei Marinescu Iulia, clasa a XI-a F, de la Colegiul Național “Unirea’’ Turnu Măgurele, cuprinsă în lotul internațional al olimpiadei de lingvistică - ediția 2014, profesorii care au pregătit-o pentru participarea la această competiție sunt: prof. Panea Ștefania și prof. Marinescu Nicoleta. Declarația a fost dată având în vedere că eleva studiază la o clasă cu profil de filologie, unde nu este inclusă disciplina matematică în planul-cadru în vigoare.

BIROUL DE PRESĂ


REZULTATE ETAPA NAȚIONALĂ a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, an şcolar 2013-2014

(Actualizat 28.08.2014)

COMUNICAT DE PRESĂ - 22.05.2014

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman este beneficiarul a trei proiecte POSDRU, pe care le va derula pe o perioadă de 18 luni, in parteneriat cu alte instituții, după cum urmează:

 • proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” ID 142344, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SIVECO România SA;
 • proiectul "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala!", ID 140564, în parteneriat cu SIVECO România SA şi Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA;
 • proiectul "E_sistemCalitate" - ID 141294, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SOFTWIN.

BIROUL DE PRESĂ

Întâlnire internaţională de proiect Grundtvig - 8-10 mai 2014

"Community Mentoring for Social Inclusion Partnership"

     În perioada 8-10 mai 2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda reuniunii internaționale de proiect Grundtvig – Parteneriate de învăţare, cu titlul "Community Mentoring for Social Inclusion Partnership", număr de identificare GRU-13-P-LP-102-TR-UK, finanţat de Comisia Europeană (C.E.) prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) Bucureşti, în cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.).

     Partenerii din acest proiect, instituții care au ca obiect de activitate educația adulților, au participat la reuniune, learners și staff după cum urmează: Marea Britanie Kaleidoscope Enterprise Limited-UK – 6 participanți, Irlanda de Nord Kilcooley Women's Education And Development – 7 participanți, OZ ZIPS Slovacia – 4 participanți, Sivas İl Milli Eğitim Müdürülüğü Turcia – 7 participanți, Asociația ACDC Suceava – 2 reprezentanți și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman din România – 10 reprezentanți.

     Agenda de lucru a cuprins o sesiune de prezentări ale fiecărei organizații/instituții partenere referitoare la activitățile pe care acestea le-au derulat la nivel național în perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014; s-au analizat etapele proiectului care au fost finalizate și care urmează pentru orizontul de timp imediat; au fost revizuite și completate aspecte de ordin tehnic care țin de vizibilitatea proiectului și de rețeaua de comunicare: mail, skype, facebook.

     Seara primei zile s-a încheiat cu o cină interculturală, la care au participat toţi membrii delegaţiilor internaţionale şi reprezentanţii Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Pentru ziua a doua, activitățile propuse prin agenda de lucru de către I.Ș.J. Teleorman au cuprins mai multe întâlniri, printre care cea cu primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, întâlnire cu reprezentanți ai comunității rome din comuna Buzescu și diverse vizite: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, ROMFRA Alexandria, Centrul de zi - adăpost social aflat în administrarea Primăriei Alexandria.

     Joi, la încheierea lucrărilor reuniunii, a avut loc atelierul de lucru cu titlul "Help for women’s inclusion", în cadrul căruia s-a realizat o secvență de formare având ca scop definirea unei componente a grupului țintă (femei).

     Activităţile reuniunii de proiect s-au încheiat în strai de sărbătoare, delegaţiile participând la competiţia liceelor cunoscută sub numele de "Parada Europei" - activitate judeţeană organizată în cinstea zilei de 9 mai - Ziua Europei. Competiţia de anul acesta a avut gazdă municipiul Roşiorii de Vede şi a fost organizată sâmbătă, 10 mai 2014.

     Chestionarele de feed-back aplicate participanţilor la reuniunea internaţională au scos în evidenţă atât calitatea activităţilor realizate la partenerul I.Ș.J.Teleorman, implicarea resursei umane din punct de vedere profesional, precum şi ospitalitatea românească prezentă permanent pe parcursul întâlnirii.


BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 07.05.2014

     Având în vedere incidentul de la Școala Gimnazială ”Marin Preda” din Siliștea Gumești între părinții unor elevi și profesorul de limba și literatura română, Marian Ciobanu, o echipă de inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, împreună cu un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Teleorman, s-a deplasat astăzi la unitatea de învățământ pentru a verifica demersurile întreprinse de directorul școlii, care trebuia să monitorizeze situația existentă și să ia măsurile care se impun.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va analiza în Consiliul de Administrație managementul directorului unității de învățământ, luând în considerare și concluziile D.G.A.S.P.C., și va hotărî în consecință, conform legislației în vigoare.

BIROUL DE PRESĂ

Întâlnire internaţională de proiect Grundtvig

„Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”

     În perioada 7-11 mai 2014, Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman este gazda reuniunii internaționale de proiect Grundtvig – Parteneriate de învăţare, cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”, număr de identificare GRU-13-P-LP-102-TR-UK, finanţat de C.E. prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) Bucureşti, în cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.).

     Partenerii din acest proiect, instituții care au ca obiect de activitate principal educația adulților provin din Marea Britanie si Irlanda de Nord, Slovacia, Turcia, România.
La întâlnirea de lucru vor participa reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor implicate în proiect, learners și staff, scopul principal al acesteia fiind acela de a realiza un draft al ghidului de formare, care reprezintă produsul intelectual al proiectului.

     Agenda de lucru a reuniunii va cuprinde, printre altele, un atelier de lucru care să conțină o secvență de formare privind tema incluziunii sociale, discuții referitoare la activitățile fiecărui partener la nivel național și la organizarea acțiunilor viitoare ale proiectului, vizite în județ la diferite instituții relevante din perspectiva temei proiectului, întâlnire cu primarul municipiului Alexandria, participare la activitatea „Parada Europei” organizată sâmbătă, 10 mai, la Roşiorii de Vede.


BIROUL DE PRESA