Comunicat de presă - 27.11.2013 - proiect Grundtvig

Întâlnire internaţională proiect Grundtvig
„Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”


     În perioada 19-25 noiembrie 2013 reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la întâlnirea internaţională de proiect Grundtvig – Parteneriate de învăţare, cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”, număr de identificare GRU-13-P-LP-102-TR-UK, finanţat de C.E. prin intermediul agenţiei naţionale A.N.P.C.D.E.F.P. Bucureşti, în cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.).

     Gazda primei întâlniri internaţionale în cadrul acestui proiect a fost instituţia coordonatoare, Kaleidoscope Enterprise Ltd Hatfield din Marea Britanie.

     La întâlnire au participat reprezentanţi ai tuturor partenerilor implicaţi în proiect din România, Slovacia, Turcia și Irlanda de Nord.

     Întâlnirea a avut ca scop cunoaşterea partenerilor face-to-face, discutarea obiectivelor iniţiale, propuse în formularul de aplicaţie, redefinirea rolurilor fiecărui partener şi asumarea acestora, stabilirea sarcinilor concrete în funcţie de profilul partenerului şi de acţiunile ce urmează a fi realizate pentru atingerea scopului final, concretizarea lui în rezultate tangibile şi produse finale.

     S-au stabilit perioadele întâlnirilor internaţionale care vor fi realizate în cei 2 ani de proiect şi au fost fixate câteva detalii pentru următoarea reuniune internaţională planificată în luna mai 2014 la unul dintre cei doi parteneri români, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.


BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 04.11.2013 - SUCCESE ALE ELEVILOR TELEORMĂNENI LA CONCURSURILE NAȚIONALE

     La Concursul Național cu participare internațională ”Ion Barbu – Dan Barbillian”, desfășurat sâmbătă, 2 noiembrie 2013, la Călărași, elevele Marinescu Iulia – clasa a XI-a și Nicolae Andreea Maria – clasa a VIII-a, de la Colegiul Național ”Unirea” din Turnu Măgurele, îndrumate de profesoara Ștefania Panea, au obținut Premiul I și Medalia de aur.

     Vineri, 1 noiembrie 2013, pentru rezultatele de la Concursul Național de literatură și jurnalism sportiv ”Un condei numit Fair Play”, șase elevi teleormăneni au fost premiați, după cum urmează:

La secțiunea Proză:

 • Premiul I – eleva Coman Andreea Carla – Colegiul Național ”Unirea” din Turnu Măgurele, îndrumată de prof. Ștefania Panea
 • Premiul al II-lea – elevul Olteanu Alexandru Gabriel – Școala Gimnazială nr. 2 Videle, îndrumat de prof. Mariana Dorina Olteanu
 • Premiul al II-lea – eleva Rădoi Cătălina Florentina - Colegiul Național ”Unirea” din Turnu Măgurele, îndrumată de prof Ștefania Panea

La secțiunea Cronică – Reportaj:

 • Premiul I – elevul Apostolescu Alexandru - Școala Gimnazială ” Mihai Viteazul” Alexandria, îndrumat de prof. Elena Drăgan
 • Mențiune – eleva Barbu Elena Liliana - Școala Gimnazială Vârtoapele de Sus, îndrumată de prof. Constanța Jumugă

La secțiunea Poezie:

 • Mențiune – eleva Popescu Maria Eugenia - Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, îndrumată de prof. Duța Cernea.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman îi felicită pe elevii și profesorii care au obținut aceste rezultate remarcabile, mulțumindu-le, totodată, pentru dăruirea, implicarea și efortul susținut în acest demers.


BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 04.11.2013 - Incident Școala Gimnazială Drăgănești-Vlașca

     Având în vedere incidentul între doi elevi ai Școlii Gimnaziale din Drăgănești-Vlașca, relatat de postul de televiziune B1 TV, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman face următoarele precizări:

     O echipă a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman a demarat, în urma autosesizării, o cercetare în vederea analizării circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

     Nici unitatea de învățământ, nici Inspectoratul Școlar Județean Teleorman nu au fost sesizate de vreuna dintre părțile implicate.

     În urma discuțiilor cu conducerea școlii, cu învățătoarea clasei în care sunt elevi cei doi copii, cu unul dintre martorii oculari, s-a ajuns la concluzia că totul a pornit de la o joacă între cei doi copii, care, din relatările celor apropiați, erau chiar prieteni. Incidentul nu poate fi tratat ca un act premeditat de violență sau umilire a unuia față de celălalt. Acesta s-a produs în afara orelor de curs și a spațiului școlar.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, de comun acord cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a stabilit, ca primă intervenție, includerea copiilor și a părinților acestora într-un program de consiliere psihopedagogică, prin intermediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va monitoriza derularea corespunzătoare a acestui demers.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - EXERCIȚII DE SIMULARE ÎN CAZ DE SEISM

     În perioada 17-21 octombrie 2013, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman, a coordonat organizarea și desfășurarea unor acțiuni, în vederea pregătirii elevilor teleormăneni în caz de seism și a realizării unui exercițiu de simulare în această situație.

     Astfel, vineri, 18 octombrie 2013, ora 12,00 a fost alocată o oră la nivelul unităților de învățământ ale județului, pentru recapitularea noțiunilor de bază despre cutremure și a modului de comportare al elevilor, al personalului didactic și auxiliar în cazul producerii unor seisme majore. Etapei de pregătire teoretică i-au urmat în aceeași zi, la ora 13:00, precum și luni, 21 octombrie 2013, la o oră stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ, exerciții practice de simulare a unui seism, elevii urmând să simuleze comportamentul în caz de seism, cu respectarea regulilor învățate anterior. Cadrele didactice au luat măsuri de evacuare a elevilor în siguranță.

     Exercițiile s-au derulat în condiții corespunzătoare și nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

.
BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 15.10.2013

     Joi, 17 octombrie 2013, ora 11:00, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" din Alexandria, va avea loc consfătuirea anuală a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, având următoarea ordine de zi:

 1. Raport privind starea învățământului din județul Teleorman în anul şcolar 2012-2013 – Inspector Şcolar General, prof. Valeria Gherghe;
 2. Plan managerial al Inspectoratului Școlar județean Teleorman în anul şcolar 2013-2014 - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea;
 3. Graficul unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman pentru semestrul I al anului şcolar 2013-2014 - inspector școlar de specialitate pentru monitorizarea curriculumului descentralizat, prof. Elena Șuică;
 4. Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2013-2014 – inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, prof. Florin Oriţă;
 5. Diverse.


     La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului, ai organizaţiilor sindicatelor din educaţie, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din județul Teleorman și mass-media.Biroul de presă