Comunicat de presă - 31.07.2013 - Concurs Marin Preda - Pe urmele Moromeţilor

     Sâmbătă, 3 august 2013, începând cu ora 9,00, va avea loc, la Centrul Memorial "Marin Preda" din Siliştea Gumeşti, ediţia a XII-a a Concursului de literatură „Marin Preda - Pe urmele Moromeţilor".

     Organizatorii concursului sunt Şcoala Gimnazială "Marin Preda", Siliştea Gumeşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.

     Concursul, devenit deja o tradiție în județul nostru, este gen întrebări şi răspunsuri privind viaţa şi opera scriitorului Marin Preda şi se adresează elevilor claselor V-VIII.

Comunicat de presă - 16.07.2013

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman va fi beneficiarul unei finanţări europeane pentru două proiecte internaţionale, în parteneriat cu instituţii publice şi private din Europa.

     Acestea au fost depuse pe componentele Grundtvig şi Leonardo da Vinci şi evaluate în cadrul ultimului apel de proiecte pe structura Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi, LLP 2007-2013 la nivelul Agenţiilor Naţionale de Programe Comunitare din ţările participante la program, agenţii care sunt coordonate de către Comisia Europeană.

     Parteneriatul de învăţare Grundtvig cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion” va fi derulat pe o perioadă de doi ani, începând cu 01.08.2013, sub coordonarea instituţiei Kaleidoscope Enterprise Limited (UK) şi va consta în derularea unor activităţi comune interne şi internaţionale în colaborare cu alte organizaţii, instituţii sau autorităţi locale/regionale din Europa. Bugetul alocat acest ui proiect este de 15 000 euro.

     Proiectul de Mobilitate Leonardo da Vinci cu titlul „Certificarea Instituţională de Calitate a Şcolilor, deziderat de valorizare prin eficientizarea procesului de asigurare şi evaluare a calităţii în şcoala românească” se va desfăşura în două serii, sub forma mobilităţii individuale ale profesioniştilor în educaţie la instituţia de primire Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione (ISPEF), Roma, Italia. Perioada de implementare a proiectului cuprinzând toate categoriile de activităţi prevăzute în programul detaliat va fi de 8 luni, începând cu luna septembrie 2013 iar bugetul alocat acestui proiect este de 39600 euro.

Comunicat de presă - 12.07.2013

Situaţie statistică la examenul de Bacalaureat 2013 - sesiunea iunie-iulie, după soluţionarea contestaţiilor

     După soluționarea contestațiilor, promovabilitatea la examenul de Bacalaureat – 2013, sesiunea iunie-iulie, pentru promoția 2013 și promoții anterioare, la nivel județean, a crescut la 36,81%, (42,02% promoția 2013 / 21,54% - promoții anterioare), față de 35,22%, înainte de contestații.
 
     Situația promovabilității pe municipiu/oraș se prezintă astfel: Alexandria – 37,35%, Roșiorii de Vede – 30,45%, Turnu Măgurele – 46,32%, Videle – 37,80%, Zimnicea - 65,73%, Piatra – 21,43%, Olteni – 16,46%, Drăgănești-Vlașca – 12,50% și Botoroaga – 3,85%.

Promovabilitatea pe licee se prezintă astfel:

 1. Colegiul Național ”Unirea” Turnu Măgurele – 80,23%
 2. Liceul Teoretic ”Marin Preda” Turnu Măgurele - 76,69%
 3. Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria – 75,86%
 4. Colegiul Național ”Anastasescu” Roșiorii de Vede – 69,39%
 5. Liceul Teoretic ”A.I.Cuza” Alexandria – 68,78%
 6. Liceul Teoretic Zimnicea – 65,73%
 7. Colegiul Național ”Al.D.Ghica” Alexandria - 59,13%
 8. Liceul Teoretic Videle – 37,80%
 9. Seminarul Teologic ”Sf. Calinic Cernicanul” Turnu Măgurele - 30,00%
 10. Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – 26,26%
 11. Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria – 24,77%
 12. Liceul Teoretic Piatra - 21,43%
 13. Liceul Teoretic Olteni - 16,46%
 14. Colegiul Tehnic ”A.Saligny” Roșiorii de Vede – 15,82%
 15. Colegiul Tehnic ”G-ral David Praporgescu” Turnu Măgurele - 12,75%
 16. Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca – 12,50%
 17. Liceul Tehnologic ”Sf. Haralambie” Turnu Măgurele – 9,68%
 18. Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Alexandria – 4,42%
 19. Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria – 4,07%
 20. Liceul Tehnologic ”Andrei Șaguna” Botoroaga – 3,85%
 21. Liceul Tehnologic ”Emil Racoviță” Roșiorii de Vede – 2,13%
 22. Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiorii de Vede – 0,00%.

     Conform Calendarului examenului de Bacalaureat național – 2013, înscrierile candidaților pentru a doua sesiune de examen se realizează în perioada 15-19 iulie 2013.

Comunicat de presă - 08.07.2013

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2013 (înainte de contestaţii)

     Dintre elevii teleormăneni care au susținut probele examenului de Bacalaureat 2013, 35,22% au promovat acest examen.

     Din 4088 elevi înscriși au fost prezenți 3776, 9 elevi au fost eliminați, 312 neprezentați, evaluându-se astfel 3767 de elevi.

     Situația centralizată privind promovabilitatea, atât pentru seria curentă, cât și pentru seria anterioară, se prezintă astfel:     Față de anul școlar 2011-2012, s-a înregistrat o creștere a promovabilității de la 29,11%(înainte de contestații) la 35,22%. Această creștere s-a datorat și faptului că subiectele au fost diferențiate în funcție de profil/specializare.

     Conform Calendarului de desfășurare a Examenului de Bacalaureat, elevii pot depune contestații între orele 12:00-16:00. Acestea se vor soluționa în perioada 9-11 iulie, iar pe data de 12 iulie se vor afișa rezultatele finale.

     Examenul s-a desfășurat în condiții optime, cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare.

Comunicat de presă - Rezultatele finale ale examenului de Evaluare Națională 2013

Rezultatele finale ale examenului de Evaluare Națională 2013

     Din 93 de contestații depuse de către elevii teleormăneni care au susținut probele examenului de Evaluare Națională – 2013, 52 au fost înregistrate la limba și literatura română și 41 la matematică.

     46 de contestații au fost admise (21 la limba și literatura română și 25 la matematică) și 47 de contestații au fost respinse (31 la limba și literatura română și 16 la matematică).

     În urma soluţionării acestora, 71,89% din numărul elevilor care au susținut probele examenului de Evaluare Națională – 2013 au obținut medii peste 5.00.

     Din 3042 elevi înscriși au fost prezenți 2971, un elev a fost eliminat, evaluându-se astfel 2970 de elevi. Pe tranșe de medii, din numărul elevilor evaluați, 53 au obținut medii între 1-1.99, 155 între 2-2.99, 261 între 3-3.99, 366 între 4-4.99, 409 între 5-5.99, 444 între 6-6.99, 434 între 7-7.99, 405 între 8-8.99, 420 între 9-9.99, 24 elevi au obținut media 10.