Comunicat de presă - 04.11.2013 - Incident Școala Gimnazială Drăgănești-Vlașca

     Având în vedere incidentul între doi elevi ai Școlii Gimnaziale din Drăgănești-Vlașca, relatat de postul de televiziune B1 TV, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman face următoarele precizări:

     O echipă a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman a demarat, în urma autosesizării, o cercetare în vederea analizării circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

     Nici unitatea de învățământ, nici Inspectoratul Școlar Județean Teleorman nu au fost sesizate de vreuna dintre părțile implicate.

     În urma discuțiilor cu conducerea școlii, cu învățătoarea clasei în care sunt elevi cei doi copii, cu unul dintre martorii oculari, s-a ajuns la concluzia că totul a pornit de la o joacă între cei doi copii, care, din relatările celor apropiați, erau chiar prieteni. Incidentul nu poate fi tratat ca un act premeditat de violență sau umilire a unuia față de celălalt. Acesta s-a produs în afara orelor de curs și a spațiului școlar.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, de comun acord cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a stabilit, ca primă intervenție, includerea copiilor și a părinților acestora într-un program de consiliere psihopedagogică, prin intermediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va monitoriza derularea corespunzătoare a acestui demers.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - EXERCIȚII DE SIMULARE ÎN CAZ DE SEISM

     În perioada 17-21 octombrie 2013, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman, a coordonat organizarea și desfășurarea unor acțiuni, în vederea pregătirii elevilor teleormăneni în caz de seism și a realizării unui exercițiu de simulare în această situație.

     Astfel, vineri, 18 octombrie 2013, ora 12,00 a fost alocată o oră la nivelul unităților de învățământ ale județului, pentru recapitularea noțiunilor de bază despre cutremure și a modului de comportare al elevilor, al personalului didactic și auxiliar în cazul producerii unor seisme majore. Etapei de pregătire teoretică i-au urmat în aceeași zi, la ora 13:00, precum și luni, 21 octombrie 2013, la o oră stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ, exerciții practice de simulare a unui seism, elevii urmând să simuleze comportamentul în caz de seism, cu respectarea regulilor învățate anterior. Cadrele didactice au luat măsuri de evacuare a elevilor în siguranță.

     Exercițiile s-au derulat în condiții corespunzătoare și nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

.
BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 15.10.2013

     Joi, 17 octombrie 2013, ora 11:00, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" din Alexandria, va avea loc consfătuirea anuală a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, având următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind starea învățământului din județul Teleorman în anul şcolar 2012-2013 – Inspector Şcolar General, prof. Valeria Gherghe;
  2. Plan managerial al Inspectoratului Școlar județean Teleorman în anul şcolar 2013-2014 - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea;
  3. Graficul unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman pentru semestrul I al anului şcolar 2013-2014 - inspector școlar de specialitate pentru monitorizarea curriculumului descentralizat, prof. Elena Șuică;
  4. Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2013-2014 – inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, prof. Florin Oriţă;
  5. Diverse.


     La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului, ai organizaţiilor sindicatelor din educaţie, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din județul Teleorman și mass-media.Biroul de presă

Comunicat de presă - 31.07.2013 - Concurs Marin Preda - Pe urmele Moromeţilor

     Sâmbătă, 3 august 2013, începând cu ora 9,00, va avea loc, la Centrul Memorial "Marin Preda" din Siliştea Gumeşti, ediţia a XII-a a Concursului de literatură „Marin Preda - Pe urmele Moromeţilor".

     Organizatorii concursului sunt Şcoala Gimnazială "Marin Preda", Siliştea Gumeşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.

     Concursul, devenit deja o tradiție în județul nostru, este gen întrebări şi răspunsuri privind viaţa şi opera scriitorului Marin Preda şi se adresează elevilor claselor V-VIII.

Comunicat de presă - 16.07.2013

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman va fi beneficiarul unei finanţări europeane pentru două proiecte internaţionale, în parteneriat cu instituţii publice şi private din Europa.

     Acestea au fost depuse pe componentele Grundtvig şi Leonardo da Vinci şi evaluate în cadrul ultimului apel de proiecte pe structura Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi, LLP 2007-2013 la nivelul Agenţiilor Naţionale de Programe Comunitare din ţările participante la program, agenţii care sunt coordonate de către Comisia Europeană.

     Parteneriatul de învăţare Grundtvig cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion” va fi derulat pe o perioadă de doi ani, începând cu 01.08.2013, sub coordonarea instituţiei Kaleidoscope Enterprise Limited (UK) şi va consta în derularea unor activităţi comune interne şi internaţionale în colaborare cu alte organizaţii, instituţii sau autorităţi locale/regionale din Europa. Bugetul alocat acest ui proiect este de 15 000 euro.

     Proiectul de Mobilitate Leonardo da Vinci cu titlul „Certificarea Instituţională de Calitate a Şcolilor, deziderat de valorizare prin eficientizarea procesului de asigurare şi evaluare a calităţii în şcoala românească” se va desfăşura în două serii, sub forma mobilităţii individuale ale profesioniştilor în educaţie la instituţia de primire Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione (ISPEF), Roma, Italia. Perioada de implementare a proiectului cuprinzând toate categoriile de activităţi prevăzute în programul detaliat va fi de 8 luni, începând cu luna septembrie 2013 iar bugetul alocat acestui proiect este de 39600 euro.