DEFINITIVAT 2024


     Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2023-2024

 

 


     Ordinul 5434/2020, actualizat cu Ordinul 5722/2022 - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, din 31.08.2020

DEFINITIVAT 2023

TELVERDE

NAȚIONAL  0800 801 100

ISJ TELEORMAN  0800 816 247


Precizări proba scisă

     Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar sesiunea 2023, va avea loc în data de 19 iulie 2023 la Centrul de examen - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria.

 • accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 07.30 – 08.00;
 • verificarea identității candidaților se va face pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod exceptional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;
 • proba scrisă începe la ora 9.00;
 • durata examenului este de 4 ore din momentul distribuirii subiectelor;

     Contestațiile se înregistrează la centrul de examen zilele de 25 iulie 2023 până la ora 20.00 și 26 iulie 2023 până la ora 12.00.

     În contestație candidatul precizează următoarele informații:

 • Numele, inițiala tatălui și prenumele;
 • Codul numeric personal;
 • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul;
 • Disciplina la care a susținut examenul;
 • Nota contestată.

     Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

     Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0247312249 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Ordinul nr. 5723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023

 

 


     Ordinul 5434/2020, actualizat cu Ordinul 5722/2022 - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, din 31.08.2020

PRECIZĂRI DEFINITIVAT 2022

ANUNȚ

     Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar sesiunea 2022, va avea loc în data de 20 iulie 2022 la Centrul de examen - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria.

 • accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 07.30 - 08.00;
 • verificarea identității candidaților se va face pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod exceptional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;
 • proba scrisă începe la ora 9.00;
 • durata examenului este de 4 ore din momentul distribuirii subiectelor;

     Contestațiile se înregistrează la centrul de examen zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20.00 și 28 iulie 2022 până la ora 12.00.

     În contestație candidatul precizează următoarele informații:

 • Numele, inițiala tatălui și prenumele;
 • Codul numeric personal;
 • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul;
 • Disciplina la care a susținut examenul;
 • Nota contestată.

     Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

     Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0247312249 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Anunț validare fișe de înscriere definitivat

     Validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică se va face in perioada 15-16. 06.2022, în sala de ședințe a CCD Teleorman, începând cu ora 10.

PRECIZĂRI DEFINITIVAT 2021

     Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, va avea loc în data de 14 iulie 2021 la Centrul de examen Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Alexandria.

 • accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 07:30-08:00 pe baza cărții de identitate;
 • proba scrisă începe la ora 9:00;
 • durata examenului este de 4 ore din momentul distribuirii subiectelor;

     Contestațiile se depun în zilele de 21 iulie 2021 de la ora 16,00 până la ora 20,00 și 22 iulie 2021 de la ora 8,00 până la ora 12,00, la sediul centrului de examen, sau pot fi trimise prin fax la nr. 0247312249, sau prin email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     În contestație candidatul precizează următoarele informații:

 • numele, inițiala tatălui și prenumele
 • codul numeric personal
 • denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
 • disciplina la care a susținut examenul
 • nota contestată.

     Contestația va fi însoțită de o copie după cartea de identitate/ pașaport.