Olimpiade și concursuri școlare - Geografie, an școlar 2016-2017

     CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE, SPECIALITATEA GEOGRAFIE – JUD. TELEORMAN AN ŞCOLAR 2016-2017

 

 


     PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” Anul școlar 2016- 2017
     PROGRAMA OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE AN ŞCOLAR  2016 - 2017

 

 

Olimpiade și concursuri școlare - Geografie, an școlar 2015-2016

     Regulamente specifice pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplina Geografie, în anul școlar 2015-2016

Concursuri și olimpiade 2015

CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE - GEOGRAFIE - AN ȘCOLAR 2014-2015

 

 


Concursuri și olimpiade 2014

CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE - SPECIALITATEA GEOGRAFIE, AN ȘCOLAR 2013-2014

 

 


CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE  PENTRU CLASELE V-VII "TERRA"

 

 


Regulament specific privind  organizarea și desfăşurarea olimpiadei de geografie 2014

 

 


Regulament concurs comunicări științifice - geografie 2014

Planificari 2013-2014

Geografie - planificări pentru anul şcolar 2013-2014