Olimpiada socio-umane 2024


PRECIZĂRI referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a olimpiadei de științe socio-umane, 23 Martie 2024

 • Etapa judeţeană a olimpiadei de ştiinţe socio-umane se va desfăşura sâmbătă, 23 martie 2024, începând cu ora 10,00 la Liceul Teoretic „ Alexandru Ghica”, Alexandria.
 • Intrarea candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 09.00-09.30
 • Concursul va începe la ora 10.00;
 • Durata probei este de 3 ore discipline socio-umane - liceu, respectiv 2 ore pentru educație socială.
 • Subiectele și baremele sunt unice la nivel național.
 • Referitor la criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională (ACESTE CRITERII VOR FI AFIȘATE LA LOC VIZIBIL ÎN CENTRUL DE CONCURS), acestea sunt formulate de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane, Nr. 24840 /30.01.2024.
 • Elevii participanţi la etapa județeană vor avea asupra lor pentru identificare actul de identitate/carnetul de elev, conf. precizărilor din Metodologie.
 • Însoţirea elevilor la această olimpiadă de către un cadru didactic este obligatorie.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate până luni, 25.03.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană: în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2023-2024 contestațiile se fac prin cerere scrisă sau online la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 25 martie 2024, între orele 10:00 – 12:00. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • Rezultatele finale vor fi afișate la sediul unității de învățământ unde a fost organizată olimpiada.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.

Regulamente:

Olimpiada de socio-umane 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11 martie 2023

Olimpiade socio-umane 2023

PRECIZĂRI referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a olimpiadei de științe socio-umane, 11 Martie 2023

 • Etapa judeţeană a olimpiadei de ştiinţe socio-umane se va desfăşura sâmbătă, 11 martie 2023, începând cu ora 14,00 la Colegiul Național „ Unirea”, Turnu Măgurele.
 • Intrarea candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 13.00-13.30
 • Concursul va începe la ora 14.00;
 • Durata probei este de 3 ore discipline socio-umane - liceu, respectiv 2 ore pentru educație civică și educație socială.
 • Subiectele și baremele sunt unice la nivel național.
 • Referitor la criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională (ACESTE CRITERII VOR FI AFIȘATE LA LOC VIZIBIL ÎN CENTRUL DE CONCURS), acestea sunt formulate de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane, Nr. 104 DGIP/31.01.2023.
 • Elevii participanţi la etapa județeană vor avea asupra lor pentru identificare actul de identitate/carnetul de elev, conf. precizărilor din Metodologie.
 • Însoţirea elevilor la această olimpiadă de către un cadru didactic este obligatorie.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 13.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană: în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2022-2023 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 13 martie 2023, între orele 10:00 – 12:00. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • Rezultatele finale vor fi afișate la sediul unității de învățământ unde a fost organizată olimpiada.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.

Regulamente: