ADMITEREA 2024 - Informații utile

 • A fost publicată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a și listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe.
 • Alte informații utile sunt publicate AICI


Admiterea în învățământul liceal

Informații utile privind susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă


Admiterea în învățământul profesional și dualCentre speciale de înscriere Admitere 2024

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE JUDEȚE

     Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la COLEGIUL NAȚIONAL ”Al. I. Cuza” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 27.

 • Telefon: 0247/316637; Fax:0247316762;
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


     Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 11 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Vineri - 12 iulie 2024,09.00-14.00
 • Luni - 15 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Marți - 16 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Miercuri - 17 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Joi - 18 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Vineri - 19 iulie 2024,09.00-14.00
 • Luni - 22 iulie 2024, 09.00-14.00

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2024-2025 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere și celelalte informații solicitate în fișă.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/persoană împuternicită prin declarație notarială.


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL

     Înscrierea pentru învăţământul seral a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024 - 2025, se face la centrul special de înscriere organizat la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, din Strada Dunării nr. 133, Alexandria, telefon 0247/316388.
 
     Calendarul admiterii:

 • 25-26, 29-30 iulie 2024 - Înscrierea la învăţământul seral a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024-2025.
 • 31 iulie 2024 - Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024-2025 pe locurile de la învăţământul seral.

     Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 25 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Vineri - 26 iulie 2024,09.00-14.00
 • Luni - 29 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Marți - 30 iulie 2024, 09.00-14.00

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

     Înscrierea pentru învăţământul cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 20 ani până la data 31 august 2024,inclusiv, se face la centrul special de înscriere organizat la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, din Strada Dunării nr. 133, Alexandria, telefon 0247/316388.
 
     Calendarul admiterii:

 • 25-26, 29-30 iulie 2024 - Înscrierea la cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data 31 august 2024,inclusiv
 • 31 iulie 2024 - Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data 31 august 2024,inclusiv, pe locurile de la învăţământul cu frecvenţă redusă.

     Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 25 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Vineri - 26 iulie 2024,09.00-14.00
 • Luni - 29 iulie 2024, 09.00-14.00
 • Marți - 30 iulie 2024, 09.00-14.00

ADMITEREA 2024 - GHIDUL ADMITERII

GHIDUL ADMITERII 2024

ADMITERE 2023 - precizări pentru absolvenții claselor a VIII-a neînscriși în învatamantul liceal

     Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 28 august 2023 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

     Cererile însoțite de documente, se depun la secretariatul I.Ș.J. Teleorman, în perioada 28 august-07 septembrie 2023, în intervalul orar 8.00-14.00.

Comisia județeană de admitere

ADMITEREA 2023 - ETAPA A II A


CENTRUL DE ADMITERE PENTRU ETAPA a II-a

     Centrul de admitere pentru învățământul liceal, etapa a II-a, este la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, str. Carpați nr. 15. Tel.:0247312712

Programul de lucru al Centrului special de admitere:

 • Luni - 07 august 2023, 09.00-16.30
 • Marți - 08 august 2023, 09.00-16.30
 • Miercuri - 09 august, 09.00-16.30

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL - ETAPA a II a

 

 


 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023– 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 4 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024.