ADMITEREA 2023 - Informații utile

Informații utile privind admiterea în învățământul liceal (an școlar 2023 - 2024)

 • A fost publicată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a și listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe.

     În listele cu specializări, veți regăsiți numărul de locuri disponibile, precum şi ultima medie de intrare din anul 2022.

 • De asemenea, pentru a veni în sprijinul celor interesați, s-a publicat un ghid informativ privind admiterea în învățământul liceal din acest an.
 • Alte informații utile sunt publicate AICI


Admiterea în învățământul liceal


Admiterea în învățământul profesional și dual


ADMITEREA 2023 - CENTRE SPECIALE DE ÎNSCRIERE

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE JUDEȚE

     Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).

Tel./Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 06 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Vineri - 07 iulie 2023,09.00-14.00
 • Luni - 10 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Marți - 11 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Miercuri - 12 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Joi - 13 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Vineri - 14 iulie 2023,09.00-14.00
 • Luni - 17 iulie 2023, 09.00-14.00

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2023-2024 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII,cu media de admitere și celelalte informații solicitate în fișă.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/persoană împuternicită prin declarație notarială.


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

     Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023 - 2024, se face la centrul special de înscriere organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, din Strada Carpați nr. 15, Alexandria, telefon 0247/312249.
 
Calendarul admiterii:

 • 20-21, 24-25 iulie 2023 - Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024
 • 26-28 iulie 2023 - Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 20 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Vineri - 21 iulie 2023,09.00-14.00
 • Luni - 24 iulie 2023, 09.00-14.00
 • Marți - 25 iulie 2023, 09.00-14.00

Admiterea 2023 - Învățământ profesional și dual de stat

PROCEDURĂ  OPERAŢIONALĂ privind repartizarea candidaților de etnie romă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă, pe locurile distinct alocate în învățământul profesional și dual de stat