ADMITEREA 2021 - IERARHIA LA NIVEL DE JUDEȚ

     Pe portalul oficial admitere.edu.ro A fost publicată Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a

ADMITEREA 2021 - Informații utile

  GHIDUL ADMITERII 2021


Admiterea în învățământul liceal de stat


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE JUDEȚE

  • Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).
  • Date de contact ale Centrului special de înscriere: Tel./Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Program de lucru al Centrului special de înscriere:

     Vineri - 16 iulie 2021, 09.00-14.00
     Luni - 19 iulie 2021, 09.00-14.00
     Marți - 20 iulie 2021, 09.00-14.00
     Miercuri - 21 iulie 2021, 09.00-14.00
     Joi - 22 iulie 2021, 09.00-14.00

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2021-2022 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/ persoană împuternicită prin declarație notarială.

     Codul județului Teleorman pentru care se completează opțiunile este TR.


Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a pe locurile rămase neocupate după derularea celor două etape de admitere pentru anul școlar 2020-2021

     În perioada 24-28.august.2020 se înregistrează solicitări ale candidaților din serie curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor școlare, de înscriere în clasa a IX-a zi din învățământul liceal de stat/ învățământul profesional de stat/ învățământul dual.

     Cererea de înscriere (împreună cu documentele aferente) se depune la sediul I.Ș.J. Teleorman în intervalul orar 09-15.

     I.Ș.J. Teleorman, prin Comisia județeană de admitere, repartizează candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/ mediilor de absolvire a claselor a V-VIII, în conformitate cu precizările legislative în vigoare.

Etapa a II-a de admitere, an școlar 2020-2021

1. În conformitate cu Adresa M.E.C. nr. 32276/21.07.2020 repartizarea candidaților, în etapa a doua de admitere în învățământul liceal de stat, se va face în limita numărului maxim de 30 elevi la clasă, cu respectarea, în toate cazurile, a criteriului referitor la media de admitere, precum și a priorității pentru candidații rromi și candidații cu cerințe educaționale speciale (CES).

2. Înscrierea candidaților, în etapa a doua de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, se va face la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru acest tip de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Centrul de admitere este Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

4. Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă va avea loc, în perioada 28-29 iulie 2020, la unitățile de învățământ liceal (Colegiul Națonal Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria și Liceul Teoretic Zimnicea), respectiv la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a candidaților