Centrul special de înscriere 2018

Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți de la școli din alte județe

     Centrul special se află la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria, str. Carpați Nr. 15 (lângă Inspectoratul școlar)

Tel. / Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ADMITEREA 2018 - Informații utile

FIȘE DE ÎNSCRIERE ACTUALIZATE

1. Fișă admitere învățământ liceal de stat

2. Anexă la fișa de înscriere (probe)

3. Fișă înscriere învățământ profesional de stat


     Precizări privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

     Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unităţii de învăţământ, din care provine candidatul/elevul, o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada 10-15 mai 2018.


Admiterea în învățământul liceal de stat

 Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

-------------------------

  1. Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018 - 2019;
  2. Calculul mediei de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018 - 2019;
  3. Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  4. Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat;

Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

 Ordinul nr. 4795/2017 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

  1. Calendarul admiterii  în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019;
  2. Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019;
  3. Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat;
  4. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual;

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018–2019

 Actualizat la data de 31.05.2018

 


GHIDUL ADMITERII 2018

 

ERATĂ: În Ghidul absolventului de clasa a VIII-a 2018, la pag. 20, nr. 17, rândul 2, coloana specializare Matematică-Informatică, nr. clase 2, nr. elevi 28, nr. romi 2, se va citi: Matematică-Informatică, nr. clase 2, nr. elevi 56, nr. romi 4.

Situaţia admiterii la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, după sesiunea I de admitere

     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ de masă

 

 


     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ special

 

 

Rezultate repartizare computerizată - 2017

Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele repartizării computerizate.


Lista candidaților admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților, PE LICEE, admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților din jud. Teleorman admiși în alte județe - repartizare computerizată

Lista candidaților din alte județe admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților respinși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților din jud. Teleorman respinși în alte județe - repartizare computerizată

Lista locurilor rămase libere dupa repartizarea computerizată

Situația pe licee după repartizarea computerizată