Situaţia admiterii la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, după sesiunea I de admitere

     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ de masă

 

 


     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ special

 

 

Rezultate repartizare computerizată - 2017

Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele repartizării computerizate.


Lista candidaților admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților, PE LICEE, admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților din jud. Teleorman admiși în alte județe - repartizare computerizată

Lista candidaților din alte județe admiși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților respinși în jud. Teleorman - repartizare computerizată

Lista candidaților din jud. Teleorman respinși în alte județe - repartizare computerizată

Lista locurilor rămase libere dupa repartizarea computerizată

Situația pe licee după repartizarea computerizată

IERARHIA ADMITERII 2017 PENTRU JUD. TELEORMAN

     Pe portalul oficial http://admitere.edu.ro/ a fost publicata Ierarhia la nivel județean pentru absolvenții clasei a VIII-a


ADMITEREA 2017 - Informații utile

Precizări privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

     Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unităţii de învăţământ, din care provine candidatul/elevul, o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada 08-16 mai 2017.


Admiterea în învățământul liceal de stat

 Ordinul nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

-------------------------

 ORDINUL MENCS nr. 5077/2016 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

 

  1. Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 - 2018;
  2. Calculul mediei de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017 - 2018;
  3. Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  4. Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat;

Admiterea în învățământul profesional de stat

 Ordinul nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 ANEXA la Ordinul nr. 5069/2016, modificat prin Ordinul nr. 3793/2017 - CALENDARUL ADMITERII în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 Ordinul nr. 3792/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual

 Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.556/2017, modificat prin Ordinul nr. 3792/2017 - CALENDARUL ADMITERII în învăţământul dual

  1. Ordinul MENCS. nr. 5068/2016 - Metodologia privind admiterea în învăţământul profesional de stat;
  2. Calendarul admiterii  în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018;
  3. Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat;
  4. Fișa pentru înscrierea în învățământul dual;
  5. Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin Ordinul nr. 3556/2017,  pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor din 29.03.2017

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017–2018

 

 


GHIDUL ADMITERII 2017