ADMITEREA 2020 - Informații utile

Ierarhie Admitere 2020 pentru candidaţii ce provin din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitereOFERTA EDUCAȚIONALĂ pentru anul școlar 2020-2021

 

 

     Precizare: În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020,art. 1, alin 1, publicat în Monitorul Oficial nr. 521/18.06.2020 cele 2 locuri speciale alocate la fiecare clasă din oferta educațională, pot fi ocupate pe baza unei cereri depuse la I.Ș.J. Teleorman în perioada 30 iunie-5 iulie și de candidații cu CES din unitățile de învățământ de masă, în baza Certificatului de orientare școlară și profesională, eliberat de C.J.R.A.E.Teleorman.CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA ȘCOLI DIN ALTE JUDEȚE

     Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).

     Date de contact ale Centrului special de înscriere: Tel./Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru al Centrului special de înscriere:

  • Joi-02.iulie.2020; 09,00-14,00
  • Vineri-03.iulie.2020; 09,00-14,00
  • Luni-06.iulie.2020; 09,00-14,00
  • Marți-07.iulie.2020; 09,00-14,00.

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2020-2021 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/ persoană împuternicită prin declarație notarială.

     Codul județului Teleorman pentru care se completează opțiunile este TR.


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021 este la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN, str. Carpați nr. 15, Alexandria, Teleorman.

Calendarul admiterii:

  • 13-17 iulie - Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor pentru anul școlar 2020-2021.
  • 23-24 iulie - Repartizareacandidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor pentru anul școlar 2020-2021 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă.

Admiterea în învățământul liceal de stat


Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

ANUNȚ - ședință repartizare absolvenți cls. a VIII-a

     În conformitate cu adresa Ministerului Educației Naționale nr. 2252/DGÎSSEP/14.08.2019, în data de 04 septembrie 2019, ora 15.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, va avea loc ședința de repartizare a absolvenților clasei a VIII-a, care nu împlinesc 18 ani până la data de 09 septembrie 2019, pe locurile rămase neocupate în învățământul liceal și profesional, an școlar 2019-2020.

Comisia de repartizare