Admiterea 2023 - Învățământ profesional și dual de stat

PROCEDURĂ  OPERAŢIONALĂ privind repartizarea candidaților de etnie romă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă, pe locurile distinct alocate în învățământul profesional și dual de stat

ADMITERE 2022 - precizări pentru absolvenții claselor a VIII-a neînscriși în învatamantul liceal

ANUNȚ

     Dacă după derularea celor două etape de admitere care au fost prevăzute în calendar, se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a din învățământul liceal ale candidaţilor NEREPARTIZAȚI din seria curentă, precum şi ale candidaților NEREPARTIZAȚI din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, comisia judeţeană de admitere repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 01-02 septembrie 2022, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

     Cererile însoțite de documente, se depun la secretariatul I.Ș.J. Teleorman, în perioada 29-31 august 2022, în intervalul orar 8.00-16.30.

Comisia județeană de admitere

ADMITEREA 2022 - A doua etapă de admitere în învățământul liceal, profesional și dual de stat

REPARTIZARE etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat

 

 


SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE