ADMITEREA 2024 - GHIDUL ADMITERII

GHIDUL ADMITERII 2024

ADMITEREA 2024 - Informații utile

Admiterea în învățământul liceal

Informații utile privind susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă


Admiterea în învățământul profesional și dual


ADMITERE 2023 - precizări pentru absolvenții claselor a VIII-a neînscriși în învatamantul liceal

     Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 28 august 2023 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

     Cererile însoțite de documente, se depun la secretariatul I.Ș.J. Teleorman, în perioada 28 august-07 septembrie 2023, în intervalul orar 8.00-14.00.

Comisia județeană de admitere

ADMITEREA 2023 - ETAPA A II A


CENTRUL DE ADMITERE PENTRU ETAPA a II-a

     Centrul de admitere pentru învățământul liceal, etapa a II-a, este la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, str. Carpați nr. 15. Tel.:0247312712

Programul de lucru al Centrului special de admitere:

 • Luni - 07 august 2023, 09.00-16.30
 • Marți - 08 august 2023, 09.00-16.30
 • Miercuri - 09 august, 09.00-16.30

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL - ETAPA a II a

 

 


 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023– 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 4 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024.

ADMITEREA 2023 - ETAPA a III-a DE REPARTIZĂRI ȘI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ȘI REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE

CENTRUL DE ADMITERE PENTRU ETAPA a III-a

     Centrul de admitere pentru învățământul profesional, etapa a III-a, este la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, str. Carpați nr. 15. Tel.:0247312712

     Graficul activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale este:

 • Marți - 08 august 2023, 12.00-16.30
 • Miercuri - 09 august, 09.00-16.30

     SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL - ETAPA a III-a

 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023– 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 4 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024;
 • SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, DURATA 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024.