ADMITEREA 2018 - Informații utile

Precizări privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

     Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unităţii de învăţământ, din care provine candidatul/elevul, o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada 10-15 mai 2018.


Admiterea în învățământul liceal de stat

 Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

-------------------------

  1. Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018 - 2019;
  2. Calculul mediei de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018 - 2019;
  3. Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  4. Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat;

Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

 Ordinul nr. 4795/2017 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

  1. Calendarul admiterii  în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019;
  2. Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019;
  3. Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat;
  4. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual;

Situaţia admiterii la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, după sesiunea I de admitere

     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ de masă

 

 


     Situaţia admiterii la învăţământul profesional - Învăţământ special

 

 

IERARHIA ADMITERII 2017 PENTRU JUD. TELEORMAN

     Pe portalul oficial http://admitere.edu.ro/ a fost publicata Ierarhia la nivel județean pentru absolvenții clasei a VIII-a