REZULTATE Olimpiada națională „Lectura ca abilitate de viață” – clasele V-XII, etapa județeană 2024

Rezultate finale

 

 


Rezultate inițiale (înainte de contestații)

 

 


 • Eventualele contestații la etapa județeană a OLIMPIADEI „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” se depun luni, 18.03.2024, în intervalul orar 9.00-11.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede, conform Regulamentului.

Olimpiada națională „Lectura ca abilitate de viață” – clasele V-XII, etapa județeană

     Etapa județeană a Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață”– clasele V-XII se va desfășura în data de 16 martie 2024, conform Calendarului olimpiadelor şcolare nr. 24747/29.01.2024, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede, începând cu ora 10.

     Accesul elevilor în săli va fi în intervalul 9:00 – 9:30.

     Olimpiada se desfășoară pe patru niveluri de învățare, potrivit competențelor de lectură și media dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile competiționale internaționale, după cum urmează:

Gimnaziu

 • nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a;
 • nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a;

Liceu

 • nivelul 1 − clasele a IX-a și a X-a;
 • nivelul 2 − clasele a XI-a și a XII-a.

PROBA OLIMPIADEI

     Proba A, obligatorie – probă scrisă, susținută la toate etapele. Timpul de lucru este de 3 ore.

CALIFICAREA

      Conform Regulamentului specific de organizare şi desfășurare a olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață” – clasele V-XII, calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea a minimum 50 de puncte.


Rezultatele la etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română 2024

Rezultate FINALE:

 

 


Rezultate inițiale:

 

 


Depunerea contestațiilor

     Contestațiile la etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română se depun, conform Regulamentului, luni, 11.03.2024, în intervalul orar 9.00-11.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale “Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede.

 • Art.21 (2) La nicio etapă a Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
 • Art.22 (2) La etapele premergătoare etapei naționale, termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 72 de ore de la încheierea depunerii contestaţiilor, după care se afișează rezultatele finale.

     Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul Școlii Gimnaziale “Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede și postate pe site-ul ISJ Teleorman.

Olimpiada națională de limba și literatura română, etapa județeană 2024

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba și literatura română - etapa județeană 2024

     Având în vedere Calendarul olimpiadelor şcolare nr. 24747/29.01.2024, etapa județeană a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - liceu și gimnaziu – va avea loc în data de 09 martie 2024, ora 10:00, la Școala Gimnazială “Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede.

     Accesul elevilor în sală va fi în intervalul 9:00-9:30 și se va face pe baza carnetelor de elev vizate la zi, cărților de identitate/certificatelor de naștere.

     OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobate prin ordinul dae ministru nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare Metodologie-cadru.;
 • Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei naționale de limba și literatura română – clasele V-VIII– Nr. 25226/09.02.2024;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfășurarea olimpiadei naționale de limba şi literatura română - clasele IX—XII - Nr. 25007/07.02.2023.

PROBELE OLIMPIADEI ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR

 • Art.8 (1) La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.
 • (4) La niciuna dintre etapele Olimpiadei, nu le este permis elevilor participanți să părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.

NORMA DE REPREZENTARE

 • Art.5 (1) La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/an de studiu din fiecare județ/sector al municipiului București, primul în ierarhia clasei la care a concu -rat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.
 • (3) Pentru a participa la etapa naţională a Olimpiadei, participanţii trebuie să obţină la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București un rezultat de cel puţin 85 de puncte.

DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 • Art.21 (2) La nicio etapă a Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

DISPOZIȚII FINALE

 • Accesul elevilor în sală va fi în intervalul 9:00-9:30 și se va face pe baza carnetelor de elev vizate la zi, cărților de identitate sau certificatelor de naștere.

Rezultate Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” (clasele V-XII) - etapa județeană

Rezultate finale