Anunț selecție elevi

În atenția elevilor și părinților,

     În perioada 02.05.2022- 05.06.2022 se va desfășura selecția elevilor capabili de performanță în vederea constituirii grupelor din cadrul Centrului Județean de Excelență Teleorman pentru anul școlar 2022-2023.

     Înscrierea elevilor se face de către părinte/ tutore/ reprezentant legal, conform calendarului, prin completarea datelor și încărcarea portofoliului elevului în Formularul înscriere elevi.

     Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt (pot fi alese maxim două discipline de studiu):

 • Limba și literatura română
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Matematică
 • Informatică
 • Fizică
 • Chimie
 • Biologie
 • Geografie
 • Istorie
 • Alte discipline tehnice
 • Alte discipline socio-umane
 • Robotică

     Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 2/4 ore pe săptămână, conform unui orar stabilit împreună cu profesorul coordonator al grupei.

     Pregătirea tinerilor capabili de performanță se face în grupe de excelență, pe ani de studiu si pe discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de minimum 8 si maximum 15.

CALENDAR

I. Completarea datelor și încărcarea anexelor în format pdf în Formularul înscriere elevi.
Termen: 02.05.2022- 22.05.2022

II. Organizarea probei scrise- în situația în care numărul de elevi înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
Termen: 25.05.2022

III. Anunțarea rezultatelor pe Site-ul CJEX Teleorman.
Termen: 29.05.2022

IV. Afişarea componenţei grupelor pe Site-ul CJEX Teleorman.
Termen: 05.06.2022

OBSERVAȚII:
     Elevii calificați la faza națională a olimpiadelor din calendarul Ministerului Educației în ultimii patru ani sunt selectați în grupele de excelență fără a mai susține testarea, la disciplinala care au fost calificați.

     Menționăm că în activitatea de pregătire pentru performanță a elevilor va fi recunoscută munca profesorului care predă la Centrul Județean de Excelență Teleorman, cât și munca profesorului de la clasă.


Formular înscriere elevi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcrQcUHxJNvB34R72YtfCb--uZqiiUIdH3NuQBMrdi79SKMA/viewform?usp=sf_link


Anexe (documente word):

Anunț selecție cadre didactice

     Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 02.05.2022-05.06.2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare pentru concursul de constituire/selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, pe adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau personal la IȘJ Teleorman, la etajul 2, camera 28, între 10:00 - 16:00.

     Durata activităților de curs pentru fiecare grupă este de 2/4 ore pe săptămână, plata cu ora/voluntariat, conform unui orar stabilit împreună cu elevii și profesorul coordonator al grupei.

     Selecția se realizează pe baza unui portofoliu.

     Disciplinele pentru care se realizează selecția sunt:

 • Limba și literatura română
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Matematică
 • Informatică
 • Fizică
 • Chimie
 • Biologie
 • Istorie
 • Geografie
 • Robotică
 • Alte discipline tehnice
 • Alte discipline socio-umane

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

 • 02.05.2022- 22.05.2022- depunerea portofoliilor
 • 23.05.2022- 03.06.2022- evaluarea portofoliilor
 • 05.06.2022 – afișarea rezultatelor selecției

     Menționăm că în activitatea de pregătire pentru performanță a elevilor va fi recunoscută munca profesorului care predă la Centrul Județean de Excelență Teleorman, cât și munca profesorului de la clasă.Anexe (documente word):

Centrul Județean de Excelență Teleorman

 

Înființarea Centrului Județean de Excelență Teleorman

     Centrul Județean de Excelență Teleorman a fost înființat prin Ordinul nr. 5956/2020, din 4 noiembrie 2020, privind înființarea Centrelor Județene de Excelență/Centrului Municipiului București, emis de Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020.

     Locația Centrului Județean de Excelență Teleorman se găsește în incinta Inspectoratului Școlar Județean, activitățile educative desfășurându-se online până la sfârșitul acestui an școlar. Ne propunem să venim în întâmpinarea elevilor capabili de performanță, să formăm un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale ale elevilor. Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelență, pe ani de studiu şi discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 8 şi maxim 15. Grupele de excelenţă se organizează pentru discipline care au etapă naţională şi internaţională, pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare.