Centrul Județean de Excelență Teleorman

 

Înființarea Centrului Județean de Excelență Teleorman

     Centrul Județean de Excelență Teleorman a fost înființat prin Ordinul nr. 5956/2020, din 4 noiembrie 2020, privind înființarea Centrelor Județene de Excelență/Centrului Municipiului București, emis de Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020.

     Locația Centrului Județean de Excelență Teleorman se găsește în incinta Inspectoratului Școlar Județean, activitățile educative desfășurându-se online până la sfârșitul acestui an școlar. Ne propunem să venim în întâmpinarea elevilor capabili de performanță, să formăm un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale ale elevilor. Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelență, pe ani de studiu şi discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 8 şi maxim 15. Grupele de excelenţă se organizează pentru discipline care au etapă naţională şi internaţională, pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare.

     Pagina web a Centrului Județean de Excelență Teleorman:

https://www.excelentatr.ro/