ADMITEREA 2021 - Informații utile

  GHIDUL ADMITERII 2021


Admiterea în învățământul liceal de stat


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE JUDEȚE

  • Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).
  • Date de contact ale Centrului special de înscriere: Tel./Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Program de lucru al Centrului special de înscriere:

     Vineri - 16 iulie 2021, 09.00-14.00
     Luni - 19 iulie 2021, 09.00-14.00
     Marți - 20 iulie 2021, 09.00-14.00
     Miercuri - 21 iulie 2021, 09.00-14.00
     Joi - 22 iulie 2021, 09.00-14.00

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2021-2022 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/ persoană împuternicită prin declarație notarială.

     Codul județului Teleorman pentru care se completează opțiunile este TR.


Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat