COMUNICAT DE PRESĂ (22.01.2015)

Întâlnire internaţională de proiect Grundtvig
„Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”

     În perioada 12-16 ianuarie 2015, doamna inspector școlar general Valeria GHERGHE și reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la reuniunea internațională de proiect Grundtvig – Parteneriate de învăţare, cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”, număr de identificare GRU-13-P-LP-102-TR-UK, finanţat de Comisia Europeană (C.E.) prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) Bucureşti, în cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.), organizată la partenerul de proiect din localitatea Bangor, Irlanda de Nord - KILCOOLEY WOMEN'S EDUCATION AND DEVELOPMENT GROUP.

     Agenda de lucru a reuniunii a cuprins o scurtă descriere a tuturor activităţilor ce se desfăşoară în Centrul Shankill, pe care Roberta Gray, reprezentanta organizaţiei de femei a realizat-o în deschiderea lucrărilor, ea însăși fiind beneficiara unui program de formare în urma căruia lucrează ca facilitator și mentor pentru alte persoane. Centrul propune, printre alte activități realizate la nivel local, cursuri de mentorat pentru femei cu diferite probleme de incluziune socială, probleme familiale, cursuri de îndrumare „pas cu pas”, alte cursuri pentru femei și copii.

     După prezentarea organizației gazdă a avut loc vizita la Zidurile Păcii Shankill din Belfast, obiective care reprezintă bariere de separare între cartierele catolice şi protestante în Irlanda de Nord, construite cu scopul de a reduce la minimum violenţa inter-comunală dintre naţionaliştii catolici şi protestanţii care sunt în principal sindicalişti care se auto-intitulează britanici.

     Prânzul a fost servit în sala de mese a Parlamentului, în oraşul Belfast. Delegația internațională a fost primită de doamna Eileen Bell, fost om politic, membru de onoare şi militant pentru drepturile persoanelor cu autism, vice-preşedinte şi consilier legislativ pentru organizaţia părinţilor copiilor autişti „Autism NI”.

     Seara s-a încheiat cu o recepţie la Primăria din Bangor, unde primarul Peter Martin a întâmpinat oaspeții din cele patru țări cu un discurs de mulţumire pentru activităţile derulate în cadrul proiectului, a prezentat clădirea primăriei și sala personală a primarului și a oferit reprezentanţilor celor patru grupuri naționale câte o stemă reprezentând zona Bangor. Domnul primar din Bangor a adus la cunoștința participanților din Teleorman prezenți la întâlnirea de proiect faptul că a realizat activități de voluntariat în România și este plăcut impresionat de această țară și locuitorii acesteia.

     Atelierul de lucru propus pentru diseminarea exemplelor de bună practică a tematicii mentoratului, a început cu prezentarea caracteristicilor şi punctelor forte care trebuie să formeze un bun program de mentorat, fie în cadrul instituţiilor de stat, fie în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale. Prezentarea s-a încheiat cu discursul ţinut de un fost cursant care a parcurs un astfel de program și care a dus la bun sfârşit diferitele activităţi care au fost supravegheate de mentorul său. Workshop-ul s-a încheiat cu un scurt exerciţiu în care fiecare echipă națională a prezentat punctele tari ale grupurilor ţintă.

     După amiază prânzul a fost servit în cel mai vechi local din Irlanda de Nord.

     Reuniunea internaţională organizată de partenerul din Irlanda de Nord s-a încheiat cu sesiunea de feed-back și de completare a chestionarelor de satisfacție de către toți participanții la eveniment. A fost scos în evidență aspectul calitativ superior al activităților derulate și ținuta de înaltă clasă a organizării acestei întâlniri.


BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ (21.01.2015)

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman face următoarele precizări referitoare la situația încadrării doamnei educatoare Prună Mihaela Cristina în anul școlar 2014-2015, situație recent  semnalată în mass-media:

  • doamna Prună Mihaela Cristina, educatoare titulară la Grădinița cu Program Normal nr. 2 Pleașov, din anul 2011, a solicitat pentru  anul școlar 2014 – 2015 detașare pe un post de educatoare într-o unitate de învățământ dintr-o localitate apropiată de localitatea de domiciliu.
  • în ședința Comisiei paritare inspectorat școlar – sindicate din data de 24 februarie 2014, doamna Prună Mihaela Cristina se detașează în interesul învățământului pe post de învățător,  la Școala Gimnazială Brânceni (adresă unitate nr. 82/10 februarie 2014).
  • conform procesului verbal al ședinței publice din data de 27 august 2014, doamna Prună Mihaela Cristina nu a solicitat nici un post din lista posturilor didactice vacante/rezervate afișate la I.Ș.J. Teleorman (posturile didactice vacante/rezervate complete/incomplete pentru etapele de mobilitate cuprinse în Calendar sau care se vacantează pe parcursul anului școlar sunt afișate la sediul I.Ș.J. Telorman și pe site-ul instituției) și nici nu a solicitat evaluarea dosarului de detașare,  depus la I.Ș.J. Teleorman, pentru activitatea desfășurată ca învățător, în listă existând afișate posturi de învățători în unități de învățământ în localități  apropiate de domiciliu.
  • în ședința publică din data de 8 septembrie 2014, se eliberează post de educatoare la Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zimnicea, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Zimnicea, post pe care-l solicită și pe care este repartizată doamna Prună Mihaela Cristina.


     Prin cererea nr. 10609/13 noiembrie 2014, doamna Prună Mihaela Cristina renunță la detașarea de la Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zimnicea, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Zimnicea și solicită să funcționeze pe postul pe care este titulară, Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Pleașov. Motivul renunțării la detașare nu este menționat în solicitarea depusă.

     Menționăm faptul că, în intervalul 2011-2014, doamna Prună Mihaela Cristina nu a depus nicio solicitare de angajare pe perioadă nedeterminată, prin pretransfer consimțit între unități, la o altă unitate de învățământ din localitatea de domiciliu sau din apropierea acesteia, ci doar solicitări de detașare în interesul învățământului/detașare la cerere.


BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 22.10.2014

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează joi, 23 octombrie 2014, începând cu ora 11:00, în Aula Universității ”Valahia” din Alexandria, consfătuirea județeană anuală cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județ.

     La consfătuirea directorilor  va fi abordată următoarea tematică:

1. Raportul privind  starea învățământului preuniversitar din județul Teleorman pentru anul școlar 2013-2014

2. Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2014-2015

3. Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru semestrul I al anului școlar 2014-2015

4. Raportul privind activitatea Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 2013-2014

5. Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 2014-2015

6. Repere ale activității manageriale în unitățile de învățământ  din județ în anul școlar 2014-2015.

BIROUL DE PRESĂ

Întâlnire internaţională de proiect Grundtvig „Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”

     În perioada 7-11 octombrie 2014, doamna inspector școlar general Valeria GHERGHE și reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la reuniunea internațională de proiect Grundtvig – Parteneriate de învăţare, cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion Partnership”, număr de identificare GRU-13-P-LP-102-TR-UK, finanţat de Comisia Europeană (C.E.) prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) Bucureşti, în cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P.), organizată la partenerul de proiect din localitatea Sivas, Turcia - Sivas İl Milli Eğitim Müdürülüğü.

     În cadrul acestei reuniuni de proiect, a treia pentru acest parteneriat, partenerii din proiect care sunt instituții cu obiect de activitate educația adulților, au participat la discuţiile şi atelierele de lucru propuse de instituția gazdă, atât learners cât și staff după cum urmează: Marea Britanie - Kaleidoscope Enterprise Limited-UK, Irlanda de Nord - Kilcooley Women's Education And, Slovacia - OZ ZIPS, Turcia - Sivas İl Milli Eğitim Müdürülüğü, Asociația ACDC Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman din România.

     Agenda de lucru a cuprins o sesiune de prezentări ale fiecărei organizații/instituții partenere referitoare la activitățile pe care acestea le-au derulat la nivel național în perioada mai 2014 – octombrie 2014; s-au prezentat grupurile țintă pe care fiecare dintre organizațiile partenere le-au identificat în vederea formării grupului de mentori; s-a analizat structura ghidului de mentorat din perspectiva conținutului modulelor de formare utile în pregătirea grupului de mentori; s-au analizat etapele proiectului care au fost finalizate și care urmează pentru orizontul de timp imediat; au fost revizuite și completate aspecte de ordin tehnic care țin de vizibilitatea proiectului, insistându-se în cadrul unui atelier de lucru pe actualizarea informațiilor de interes comun pe pagina de internet a proiectului și pe eficientizarea acțiunilor necesare comunicării în grupul de lucru extins: mail, skype, facebook.

     Seara primei zile de activitate s-a încheiat într-un mod tradițional sub toate aspectele: cină tradițională, într-o casă tradițională, pe un fond muzical asigurat de instrumente tradiționale la care au participat toţi membrii delegaţiilor internaţionale participante la reuniune.

     Activitățile propuse prin agenda de lucru de către partenerul din Turcia pentru prima parte a celei de a doua zi, au continuat atelierul de lucru pentru exemplificarea unor modalități de selecție a grupului țintă de mentori și de tineri/persoane care au nevoie de consiliere în vederea incluziunii sociale prin câteva exemple de ședințe/întâlniri/discuții sub forma jocului de rol. Partea a doua a zilei a fost dedicată concluziilor și planificării celorlalte activități și reuniuni de proiect internaționale (planul de lucru pentru reuniunea din ianuarie 2015 din Irlanda de Nord, perioada reuniunii din Slovacia și a celei din România – partenerul ACDC), seara culturală fiind oferită de gazdele noastre din Sivas.

     Reuniunea de proiect a cuprins în program activități de cunoaștere a spațiului cultural și geografic din zonă, oferind participanților o vizită ghidată în centrul istoric al localității Sivas și o excursie culturală în regiunea Cappadocia, zonă unică în lume, deosebit de vizitată pentru elementele inedite prezente la tot pasul: istorice, religioase, arhitecturale și tehnice.

     La finalul reuniunii internaţionale organizate de partenerul din Turcia, au fost aplicate tuturor participanţilor chestionare de feed-back care au evidenţiat calitatea tuturor activităţilor planificate și realizate pe parcursul întâlnirii, implicarea din punct de vedere profesional-tehnic și uman a coordonatorului de proiect și colegilor săi din instituție, precum şi ospitalitatea permanent prezentă.

17.10.2014

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRERSĂ - 13.10.2014

     În data de 9 octombrie 2014, Inspectoratul Școlar Teleorman a primit vizita, reprezentantei UNICEF in România, Luminița Costache, împreună cu doi experți internaționali, doamna Sheena Bell, expert in cadrul Institutului de Statistică al UNESCO și domnul Frank Robert Van Cappelle, consultant regional UNICEF cu expertiză in educație și statistici educaționale.

     La eveniment au fost prezenți Inspectorul școlar general adjunct, prof. Anca Irina Vasile, inspectori școlari, directori ai unor unități de învățământ din județ în care există o tendință de creștere a abandonului școlar și care derulează proiecte pe această temă, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, prof. Carmen Barbu, directorul Casei Corpului Didactic, prof. Monica Cristea.

     Întâlnirea a avut loc în cadrul unei misiuni de câteva zile, avand ca scop pe de o parte, sprijinirea țării noastre pentru identificarea unor instrumente și mecanisme de imbunătățire a colectării datelor privind copiii aflați in afara sistemului de educație sau în risc de abandon școlar, iar pe de altă parte, pregătirea workshop-ului tehnic referitor la cadrul de monitorizare al copiilor aflați in afara sistemului de educație, programat a se desfasura la București, in perioada 3-5 decembrie 2014, cu participarea a 12 țări din regiune.

     În cadrul misiunii, cei doi experți internaționali au avut intâlniri cu reprezentanții de la nivel decizional și cu expertiză tehnică din cadrul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătății, Institutului Național de Statistică, Institutului de Științe ale Educației, Băncii Mondiale.

BIROUL DE PRESĂ