COMUNICAT DE PRESĂ - 17.08.2015

     În perioada 03 - 14 august 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această perioadă a fost de 324.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 03.08.2015

     În săptămâna 27 - 31 iulie 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Numărul absolvenților participanți la pregătire în această  săptămână a fost de 77.

     În data de 03.08.2015, un număr de 38 de absovenți au fost prezenți la orele de pregătire programate.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 24.07.2015

     În săptămâna 20 - 24 iulie 2015, în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară gratuite pentru candidații înscriși la sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat - 2015, la toate disciplinele de examen, conform programelor de pregătire propuse de acestea.

     Până astăzi, 24.07.2015, un număr de 50 de elevi au frecventat aceste ore de pregătire.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.07.2015

     Joi, 23 iulie 2015, a avut loc o dezbatere cu elevi, profesori, reprezentanți ai părinților, directori ai unităților de învățământ liceal și gimnazial, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, la inițiativa domnului Cristache Iulian, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ preuniversitar, având ca temă analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, și la examenul de evaluare națională-2015.

     La ședință au participat ca invitați reprezentanți ai mass-media.

     Ședința s-a desfășurat în Sala de festivități a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul’’ din Alexandria începând cu ora 10:00, fiind organizată pe două componente: Examenul de Bacalaureat și Examenul de Evaluare Națională.

     În cadrul acestei dezbateri, s-a prezentat o analiză a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, respectiv examenul de evaluare națională, care a fost urmată de intervenții ale elevilor, părinților, profesorilor și ale directorilor. Au fost trecute în revistă cauzele principale care au generat eșecul școlar și au fost prezentate măsurile imediate și pe termen lung întreprinse de inspectoratul școlar în vederea ameliorării rezultatelor slabe obținute de absolvenți la examenele naționale.

În urma opiniilor exprimate de participanți, s-a confirmat importanța parteneriatului școală-familie, o prioritate comună pentru creșterea calității actului educațional și s-a subliniat necesitatea responsabilizării părinților, dar și a elevilor pentru o pregătire constantă și temeinică.

BIROUL DE PRESĂ

60,9% dintre candidaţi au obţinut note peste 5 la Titularizare în județul nostru

     Rata de promovare (cel puţin nota 5) înregistrată la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar din data de 15 iulie, înainte de depunerea contestaţiilor, este de 60,90% la nivelul județului Teleorman.

     Au fost transmise spre evaluare lucrările a 310 candidați, 1 lucrare a fost anulată la centrul de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei de concurs, astfel că numărul candidaţilor cu note a fost de 309.

     Dintre aceștia, nici un candidat nu a obținut nota 10, 5 candidați (1,60%) au obținut note între 9-9,99, 28 de candidați( 8,97%) au obținut note între 8,00-8,99, 48 de candidați (15,38%) au obținut note între 7,00-7,99, 43 de candidați (13,78%) au obținut note între 6,00-6,99, 66 de candidați (21,15%) au obținut note între 5,00-5,99, 109 (34,94%) de candidați au obținut note între 5,00-6,99, 119 candidați au obținut note mai mici de 5,00.

     Contestaţiile la proba scrisă se pot depune la sediul inspectoratului şcolar judeţean astăzi, 20 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv marţi, 21 iulie, până la ora 15:00.

     Rezultatele finale se publică la sediul inspectoratului şcolar judeţean şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015 vineri, 24 iulie.

     Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 27 şi 28 iulie.

BIROUL DE PRESĂ