Comunicat de presă - 29.06.2021

Informare privind desfășurarea celei de a doua probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

     Astăzi, 29 iunie, s-a desfășurat a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (proba obligatorie a profilului - Matematică sau Istorie). În cele 11 centre organizate la nivelul județului Teleorman, au fost prezenți 1796 de candidați, din totalul de 1953 candidați înscriși pentru această probă. Au absentat 157 candidați, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Conform calendarului, mâine, 30 iunie 2021, urmează proba la alegere a profilului și a specializării.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

     În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

     Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 29 iunie 2021

     Astăzi, 29 iunie 2021, au fost publicate rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22-25 iunie 2021. Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro

     În județul Teleorman, rata de participare a fost de 92,7%: 1812 candidați prezenți la proba de limba română, respectiv 1813 candidați prezenți la matematică (dintr-un total de 1955 de absolvenți înscriși).

     Din totalul candidaților prezenți la examen, 1173 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 64,9%.

     Un candidat a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

     La proba de Limba și literatura română, 1369 de candidați (75,6%) au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 5 candidați au fost notați cu 10 (zece).

     La proba de Matematică, 993 de candidați (54,8%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 11 candidați au obținut nota 10 (zece).

     Niciun elev nu a fost eliminat din examen în județul Teleorman din cauza unor tentative de fraudă.
 
     În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

     Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00-19:00) și miercuri, 30 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

     Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială (5-12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 28.06.2021

Informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

     Astăzi, 28 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba și literatura română). În cele 11 centre organizate la nivelul județului Teleorman, au fost prezenți 1752 de candidați, din totalul de 1866 candidați înscriși pentru această probă. Au absentat 114 candidați, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

     Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

 • marți, 29 iunie - proba obligatorie a profilului
 • miercuri, 30 iunie - proba la alegere a profilului și a specializării
 • joi, 1 iulie - Limba și literatura maternă.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

     În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 27.06.2021

Peste 2100 de absolvenți ai clasei a XII-a din Teleorman, așteptați la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021)

     Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, începe luni, 28 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 1 iulie. În județul Teleorman, examenul este organizat în 11 centre și, de asemenea, vor exista 2 centre de evaluare.

     Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 2104 candidați, dintre care 1660 candidați din promoția curentă, respectiv 444 candidați din promoțiile anterioare.

     Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

     Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

     Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

 • fiecare centru de examen va dispune de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.);
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 • în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri;
 • în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă;
 • fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare;
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini;
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție;
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

     În același timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

     Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

     Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

     Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

     Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

     Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

     În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
 
     Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

     Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

     Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

     Detalii suplimentare sunt disponibile AICI

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 24 iunie 2021

Informare privind prezența la a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)


     Astăzi, 24 iunie, s-a desfășurat cea de-a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Matematică) – sesiunea 2021.

     În județul Teleorman, au fost prezenți 1813 candidați din cei 1955 înscriși la această probă. Nu s-au prezentat la examen 142 de candidați. De asemenea, nu a fost eliminat niciun candidat din examen pentru tentativă de fraudă.

     Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Matematică vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

     Ultima probă (Limba și literatura maternă) va fi susținută vineri, 25 iunie, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

     Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

     Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

     Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

BIROUL DE PRESĂ