COMUNICAT DE PRESĂ - 19.05.2022

Anunţ - concurs 1 post (normă) vacant REFERENT I A DEPOZITUL DE MANUALE ȘCOLARE. 20 mai 2022

  • Proba scrisă pentru concursul de ocupare a postului vacant de Referent I A Depozitul de manuale şcolare se va desfăşura în data de 20 mai 2022, în Sala de Şedinţe a CCD Teleorman.
  • Proba scrisă va începe la ora 10.00, va dura 2 ore, iar accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 9.30-9.45, în baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.05.2022

     În perioada 19-22 mai 2022, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează, la Turnu Măgurele, Olimpiada Națională a Sportului Școlar – secțiunea baschet fete – etapa națională pentru licee, competiție la care vor participa 8 echipaje din țară. Această etapă națională este inclusă în lista competițiilor sportive școlare naționale organizate și desfășurate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar în anul școlar 2021-2022, cu finanțare din partea Ministerului Educației, conform anexei ordinului de ministru nr. 3158/17.02.2022.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 12 mai 2022

Simularea probelor scrise din cadrul examenelor de finalizare a ciclurilor gimnazial și liceal (an școlar 2021- 2022)

     În luna aprilie s-au desfășurat simulările probelor pentru examenele naționale de sfârșit de ciclu, conform Ordinului de ministru 3054/ 21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2021- 2022.

     Pentru județul Teleorman, în urma centralizării datelor pe baza rapoartelor din unitățile școlare, situația este următoarea:
 
     Examenul național de Bacalaureat - în Teleorman s-au înscris 2225 elevi din clasa a XII-a. La probele simulării au participat 1381 elevi (prezenți la toate probele) iar 844 elevi fiind absenți (absent la cel puțin o probă).

  • La proba E.a) - Limba și literatura română - s-au prezentat 1584 elevi iar procentul de promovare pe probă (note mai mari de sau egale cu 5) a fost de 55,9%. La această probă, au fost obținute 4 note de 10 la nivel de județ.
  • La proba E.c) - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) - s-au prezentat 1489 elevi iar procentul de promovare pe probă (note mai mari de sau egale cu 5) a fost de 54,3%. La această probă, au fost obținute 11 note de 10 la nivel de județ.
  • La proba E.d) - Proba la alegere a profilului - s-au prezentat 1470 elevi iar procentul de promovare pe probă (note mai mari de sau egale cu 5) a fost de 68%. La această probă, au fost obținute 18 note de 10 la nivel de județ.

     Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a (EN VIII) - În județul Teleorman au fost înscriși 2444 elevi de clasa a VIII-a, dintre care 2185 elevi s-au prezentat la ambele probe.

  • Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5 au fost obținute în procent de 69%;
  • Matematică - note mai mari sau egale cu 5 au fost obținute în procent de 52%. La această probă s-au înregistrat 3 note de 10.

     Rezultatele trebuie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin dicuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea elevului sau a părintelui/ tutorelui, notele pot fi trecute în catalog.

     Reamintim că obiectivele acestor simulări sunt, în primul rând, familiarizarea elevilor cu exigențele pe care le implică aceste examene, respectiv stabilirea și conștientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării rezultatelor.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 11.05.2022 - Precizări Broșură Admitere

     Având în vedere că  Planul de școlarizare aferent anului școlar 2022-2023 nu a fost aprobat încă la nivel național, Ghidul/Broșura de Admitere la liceu 2022 va fi publică în condițiile aprobării acestuia.

BIROUL DE PRESĂ