Comunicat de presă - 28.03.2022

Prima probă scrisă din cadrul simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2022

     Astăzi, 28 Martie 2022, s-a desfășurat proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2022, conform O.M.E nr. 3054/21.01.2022. În județul Teleorman, din cei 2227 de elevi înscriși, s-au prezentat 1584, iar 643 au fost absenți. Niciun elev nu a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

     Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Următoarele probe vor avea loc astfel:

  • marți, 29 martie - proba obligatorie a profilului
  • miercuri, 30 martie - proba la alegere a profilului și a specializării
  • joi, 31 martie - Limba și literatura maternă

     Rezultatele vor fi afișate joi, 14 aprilie 2022.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022, vor fi analizate în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

     Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 02.03.2022

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS)

     Ministerul Educației a publicat lista școlilor eligibile pentru Schema de granturi, runda 1, din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). De asemenea, a fost publicat pe site-ul ministerului, Ghidul solicitantului PNRAS și anexele acestuia. Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte Schema de granturi PNRAS - runda 1, respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, descrierea etapelor de verificare administrativă și evaluare a proiectelor.

     La nivelul județului Teleorman, au fost declarate eligibile, pentru această rundă, următoarele unități de învățământ:

- Școala Gimnazială Beciu
- Școala Gimnazială Nr. 1 Blejești
- Școala Gimnazială Brânceni
- Școala Gimnazială Bujoru
- Școala Gimnazială Buzescu
- Școala Gimnazială Călinești
- Școala Gimnazială Călmăţuiu
- Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus
- Școala Gimnazială Cervenia
- Școala Gimnazială Crângeni
- Școala Gimnazială  „Gala Galaction” Didești
- Școala Gimnazială Drăcșenei
- Școala Gimnazială Drăgănești de Vede
- Școala Gimnazială Drăgănești-Vlașca
- Școala Gimnazială Furculești
- Școala Gimnazială Gălăteni
- Școala Gimnazială Nr. 1 Islaz
- Școala Gimnazială Lisa
- Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca
- Școala Gimnazială Mavrodin
- Școala Gimnazială Măgura
- Școala Gimnazială Mereni
- Școala Gimnazială Nanov
- Școala Gimnazială Năsturelu
- Liceul Teoretic Olteni
- Școala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca
- Școala Gimnazială Pietroșani
- Școala Gimnazială Putineiu
- Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede
- Școala Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de Vede
- Școala Gimnazială Salcia
- Școala Gimnazială „Anghel Manolache” Scrioaștea
- Școala Gimnazială Scurtu Mare
- Școala Gimnazială Smârdioasa
- Școala Gimnazială Stejaru
- Școala Gimnazială „Învățător Marin Bunescu” Suhaia
- Școala Gimnazială Tătărăştii de Sus
- Școala Gimnazială Nr. 2 Turnu Măgurele
- Școala Gimnazială Vârtoape
- Școala Gimnazială Vedea

     Obiectivul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este reducerea părăsirea timpurii a școlii, iar în cadrul acestuia există două etape de acordare a granturilor, după cum urmează:

  • Alocarea de granturi de 3 ani, în două loturi pe parcursul anilor 2022 și 2023, unui număr minim de 2500 școli. Alocarea se va baza pe o listă restrânsă a instituțiilor cu risc de abandon școlar, întocmită de Ministerul Educației și se va încheia până la 30 iunie 2023;
  • Monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o reducere de 25 % la nivel național a școlilor cu prioritate ridicată, pe baza indicelui compozit de vulnerabilitate privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani (30 iunie 2026) și digitalizarea a 2500 de școli incluse în programul privind abandonul școlar (31 decembrie 2023).

     Implementarea investiției conform PNRR va fi finalizată până la 30 iunie 2026.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - CONCURS DIRECTORI SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022

     În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4597/2021 și modificată respectiv completată prin ordinul nr. 3026/2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis din 17 ianuarie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Teleorman, sesiunea ianuarie- aprilie 2022.

     Conform calendarului aprobat (Anexa 8 din Metodologie), concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar a debutat în data de 18 ianuarie 2022, cu publicarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean a listei funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul, a bibliografiei precum și a altor informații utile, accesând ACEST LINK.

     În perioada 19-25 ianuarie 2022, candidații vor putea depune dosarele de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicată concursului

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 29.10.2021

Programul național de protecție socială Bani de liceu, an școlar 2021- 2022

     Ministerul Educației desfășoară, începând cu anul 2004, Programul național de protecție socială Bani de liceu.

     Prin intermediul acestui program este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/ finalizării studiilor.

     În anul școlar 2021- 2022, în județul Teleorman, 493 elevi de liceu vor fi beneficiari ai programului național de protecție socială Bani de liceu.

     În urma adoptării Hotărârii de Guvern nr. 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toată perioada cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/ lunar. Pe lângă indexarea acestor sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/ membru de familie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 18.10.2021

     În data de 15 octombrie 2021, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. În județul Teleorman, s-au înscris la concurs 183 de candidați, dintre care:

  • 170 de candidați au fost prezenți la proba scrisă;
  • 8 candidați nu s-au prezentat la proba scrisă;
  • 5 candidați au fost amânați;
  • 111 candidați au fost declarați admiși (65,3%);
  • 59 de candidați au fost declarați respinși (34,7%);

     Niciun candidat nu a fost eliminat.

     În intervalul 15-17 octombrie 2021, au fost depuse 16 contestații la proba scrisă. Soluționarea acestora se desfășoară în perioada 18-20 octombrie 2021. Afișarea rezultatelor finale după proba scrisă are loc în data de 20 octombrie 2021.