Comunicat de presă - 22 iunie 2021

Informare privind prezența la prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)


     Astăzi, 22 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura română) – sesiunea 2021.

     În județul Teleorman au fost prezenți 1812 candidați din cei 1955 înscriși la această probă. Nu s-au prezentat la examen 143 de candidați. De asemenea, nu a fost eliminat niciun candidat din examen pentru tentativă de fraudă.

     Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

     Următoarea probă scrisă (Matematică) va avea loc joi, 24 iunie, iar ultima probă (Limba și literatura maternă) va fi susținută vineri, 25 iunie, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

     Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

     Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

     Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 21 iunie 2021

Examenul de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, an școlar 2020- 2021


     La examenul de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, an școlar 2020- 2021, în județul Teleorman, s-au încris 1955 elevi, 1952 din promoția curentă și 3 elevi din promoțiile anterioare. În baza aprobării comisiei județene de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 7 elevi vor susține examenul în condiții speciale.

     Evaluarea Națională 2021 va începe mâine, 22 iunie 2021, cu proba de Limba și literatura română, urmată de proba de Matematică, joi, 24 iunie 2021. Ambele probele încep la ora 9,00 și se vor desfășura în 89 centre de examen în județul nostru. Pentru evaluarea lucrărilor, în județul Teleorman, au fost constituite 2 centre de evaluare, iar comisiile din aceste centre au fost trase la sorți, conform ordinului MEC nr. 5455/ 31.08.2020.

     Probele de examen se vor desfășura și în anul școlar 2020- 2021 cu respectarea tuturor regulilor de igienă impuse în timpul pandemiei de coronavirus, astfel încât sănătatea elevilor și a profesorilor să nu fie pusă în pericol. Masca de protecție va fi obligatorie, iar în sălile de examen elevii vor fi la o distanță de 1 metru. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă este de 120 minute și începe după alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare. Toate probele scrise sunt monitorizate audio-video. Elevilor le este interzis să intre în sala de examen cu orice fel de material ajutător, toate bagajele sunt depuse în sala separată, iar în situația în care se încalcă aceste reguli, elevii riscă să fie eliminați din examen și notați cu nota 1.

     Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru.

     Primele rezultate vor fi comunicate marți, 29 iunie 2021, până la ora 14,00 (în centrele de examen). Contestațiile vor fi depuse în zilele de 29 iunie 2021 (în intervalul orar 16,00- 19,00) și 30 iunie 2021 (în intevalul orar 8,00- 12,00). Acestea pot fi trimise/depuse și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin aceleași mijloace și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

     Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pun la dispoziția celor interesați linia TELVERDE – 0 800 801 100, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021. Numărul va fi disponibil în perioada 22 - 26 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -14:00.

     Pentru absolvenții de clasa a VIII-a care, din motive medicale (izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor) sau care, din alte motive justificate prin certificat medical, nu au putut finaliza/ participa la probele de Evaluare Națională, se va organiza o etapă specială a Evaluării Naționale, la care se vor putea înscrie în perioada 28 iunie 2021- 2 iulie 2021. Probele scrise din cadrul acestei etape speciale se vor susține în data de 5 iulie 2021 – proba scrisă de Limba și literatura română, respectiv 6 iulie 2021- proba scrisă de Matematică.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 27 mai 2021

     În perioada 25-27 mai 2021, s-a desfășurat Evaluarea Națională a elevilor la finalul clasei a II-a, conform O.M.E nr. 3647/07.04.2021. La prima probă, de Limba română - scris, în unitățile de învățământ din județul Teleorman, au fost înscriși 2264 elevi. Dintre aceștia un număr de 1980 elevi au participat la prima probă de evaluare, absenți fiind 284 elevi. La proba a doua, de Limba română - citit, s-au înscris 2264 elevi și au participat la probă 1986 elevi, fiind înregistrați 278 elevi absenți.
 
     Conform calendarului aprobat, în data de 27 mai 2021, elevii de clasa a II-a au susținut proba de Matematică. În județul Teleorman, la această probă de evaluare au fost înscriși 2264 elevi, dintre care 1939 elevi au fost prezenți și 325 elevi absenți. Niciun elev nu a fost eliminat pe parcursul derulării probelor de evaluare.

     În unitățile școlare din județul Teleorman, la Evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a II-a, s-au prezentat 87% din elevii înscriși.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 13.05.2021

     În perioada 12-13 mai 2021, s-a desfășurat Evaluarea Națională a elevilor la finalul clasei a VI-a, conform O.M.E nr. 3647/07.04.2021. La prima probă, de Limbă și Comunicare, în unitățile de învățământ din județul Teleorman, au fost înscriși 2618 elevi. Dintre aceștia un număr de 2315 elevi au participat la prima probă de evaluare, absenți fiind 303 elevi.

     Conform calendarului aprobat, în data de 13 mai 2021, elevii de clasa a VI-a au susținut proba de Matematică și Științe ale naturii. În județul Teleorman, la această probă de evaluare au fost înscriși 2618 elevi, dintre care 2275 elevi au fost prezenți și 343 elevi absenți. Niciun elev nu a fost eliminat pe parcursul derulării probelor de evaluare.

     În unitățile școlare din județul Teleorman, la Evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VI-a, s-au prezentat 88% din elevii înscriși.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 15.04.2021

     În cadrul Campaniei Naţionale „Vaccinare şi testare pentru învăţare!” / #ÎntoarcereaLaŞcoală Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman organizează vineri, 16 aprilie 2021, o conferinţă tematică la care va participa doamna Maria Ştefania Manea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei. Evenimentul se va desfășura în sala de festivităţi a Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Alexandria, începând cu ora 9:30.

     Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” / #ÎntoarcereaLaŞcoală are ca scop informarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19, prin vaccinarea voluntară a personalului didactic și testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare), respectiv a angajaților din sistemul de învățământ. Campania urmărește, de asemenea, reîntoarcerea la școală a tuturor elevilor și susținerea examenelor naționale, în condiții de siguranță.

     La conferința tematică, vor participa fizic reprezentanţi ai instituțiilor partenere: D.S.P. Teleorman, Instituţia Prefectului Judeţul Teleorman, Primăria Municipiului Alexandria, Consiliul Judeţean Teleorman, precum și reprezentanți ai organizaţiilor sindicale din învăţământ, ai Consiliului Judeţean al Elevilor, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți şi directori ai unor unităţi de învăţământ din judeţ. Conferinţa va fi transmisă on-line şi va putea fi urmărită live de către toți directorii tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman.

     În cadrul campaniei, vor fi analizate toate aspectele de interes pentru desfășurarea activităților în sistemul de învățământ, precum pregătirea pentru susținerea examenelor naționale și a activităților de recuperare a pierderilor generate de predarea online, impusă de situația epidemiologică, organizarea simulărilor la nivel județean, plata burselor pentru elevi în cuantumul minim stabilit conform HG 1.064/2020, transportul elevilor, planurile-cadru pentru liceu, formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor digitale și a digitalizării educației, analiza necesității de extindere a perioadei de desfășurare a cursurilor în învățământul preuniversitar.

BIROUL DE PRESĂ