Comunicat de presă 22.10.2020

Buletin informativ


     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate.

     Prin urmare, astăzi, 22 octombrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ și cu Hotărârile Consiliului Județean pentru Situații de Urgentă Teleorman, se înregistrează următoarea situație:

 • 109 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;
 • 123 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
 • 30 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 3 (din cauza infectării unor cadre didactice / elevi cu noul Coronavirus). Acesta implică participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online;
 • 85 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 3 (din cauza ratei de incidență Covid-19): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online;
 • o unitate de învățământ în Scenariul 3 (infrastructura nu permite desfășurarea activităților în scenariul 1 sau 2);
 • 4 clase în Scenariul 3 (din cauza infectării unor cadre didactice / elevi cu noul Coronavirus), din cadrul unor unități de învățământ care funcționează în Scenariul 1 sau 2.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 16.10.2020 - Proiectul POCU 633/6/14/131925

Primii paşi spre dezvoltarea profesională în domeniul economic - ECONOMIC


     INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN, în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-FRANCEZĂ "ROMFRA" implementează proiectul Primii paşi spre dezvoltarea profesională în domeniul economic - ECONOMIC - POCU/633/6/14/131925, proiect cu finanțare nerambursabilă ce are ca obiectiv creşterea ratei de participare a elevilor din învăţământul terţiar non-universitar la programe de învăţare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 184 elevi la activităţi relevante şi obligatorii precum stagii de practică, şedinţe de consiliere şi orientare în carieră, precum şi participarea în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea şi implementarea unor „Firme de exercițiu”. Activităţile proiectului vor fi implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziţia acestora de la educaţie la un loc de muncă.

     Sustenabilitatea instituțională, precum și cea a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

     În acest sens în cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri specifice să combată majoritatea cauzelor identificate prin intermediul următoarelor măsuri:

 • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor la stagii de practică cu implicarea actorilor locali și a 2 mese rotunde în cadrul cărora se vor prezenta statistici relevante cu privire la locurile de muncă vacante, segmente de locuri de muncă de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de muncă, precum și schimburi de experiență cu colaboratori care au desfășurat activități similare în anii anteriori;
 • Stagii de practică derulate pentru 184 elevi din domeniul Turismului, respectiv domeniul Economic și 184 Portofolii de practică ale elevului realizate;
 • 184 Sesiuni de orientare a elevilor privind realizarea stagiului de practică susținut;
 • 2 concursuri pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică în cadrul cărora se vor acorda premii celor mai buni 30  de elevi participanți în cadrul programelor de practică;
 • 6 vizite de studiu ce au ca scop creșterea angajabilității elevilor și identificarea de locuri de muncă corelate cu informațiile dobândite de grupul țintă, precum și monitorizarea angajării grupului țintă;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale celor 184 elevi prin derularea unui program de formare urmată de organizarea unei competiții de planuri de afaceri unde vor fi premiate cele mai bune 6 planuri de afaceri;
 • Susținerea a 6 firme de exercițiu ce vor contribui la dobândirea competențelor specifice din sfera economică reală, valorificând astfel oportunitățile de creștere profesională, dezvoltare pentru carieră și încadrare în câmpul muncii a elevilor participanți.

     Proiectul Primii paşi spre dezvoltarea profesională în domeniul economic - ECONOMIC - POCU/633/6/14/131925 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 17.09.2020 – 16.09.2022 beneficiind de o finanțare totală de 2.372.037,54 RON din care 2.016.231,95 RON reprezintă finanțare nerambursabilă.

     Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Comunicat de presă 23.09.2020 - Activități didactice in școli desemnate secții de votare

În perioada 25 - 29 septembrie, activitatea didactică în unitățile de învățământ desemnate secții de votare se va desfășura exclusiv online


     Activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare, se suspendă în perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfășura exclusiv în sistem on-line. Această decizie a fost aprobată de ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, printr-un ordin transmis spre publicare în Monitorul Oficial, în urma Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 46/2020.

     În această perioadă, activitățile didactice în unitățile de învățământ aflate în situația mai sus menționată se vor realiza conform metodologiei privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin OMEC 5545/2020.

     Procesul instructiv-educativ, „față în față” va fi reluat în data de 30.09.2020, conform scenariilor aprobate de către comitetele județe/al municipiului București pentru situații de urgență, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.

     Această propunere a fost agreată în întâlnirea de lucru de luni, 21 septembrie, pe care ministrul educației și cercetării a avut-o cu reprezentanți ai Asociației Comunelor din România, ai Asociației Orașelor din România, ai Asociației Municipiilor din România și ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 21.09.2020 - Buletin informativ

Buletin informativ


     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate.

     Prin urmare, astăzi, 21 septembrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ și cu Hotărârea Consiliului Județean pentru Situații de Urgentă Teleorman din data de 18.09.2020, se înregistrează următoarea situație:

 • 269 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;
 • 64 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
 • 15 unități de învățământ (PJ sau structură) și două unități de învățământ conexe (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Clubul Copiilor Zimnicea) în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online;
 • în cadrul unei unități de învățământ care funcționează în scenariul 2, există o clasă cu aprobare pentru scenariul 3.

     Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ, precum și în funcție de evoluția epidemiologică la nivelul unității de învățământ în perioada 14-18 septembrie 2020.

     Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 11.09.2020 - Scenarii început de an școlar, conform hotărârii CJSU

Scenariile pentru începutul de an școlar, conform hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman


     În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ și avizate de Inspectoratul Școlar Județean, comitetul județean pentru situații de urgență Teleorman a emis hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

     Astfel, conform acestei hotărâri, se înregistrează următoarea situație:

 • 273 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;
 • 64 unități de învățământ (PJ sau structură) în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
 • 11 unități de învățământ (PJ sau structură) și două unități de învățământ conexe (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Clubul Copiilor Zimnicea) în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

     Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

     Potrivit respectivei analize, la nivelul județului Teleorman, în doar 9 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori și nu există localități în care numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, să fie mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

     Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

BIROUL DE PRESĂ