COMUNICAT DE PRESĂ - 14.06.2022

     Astăzi, 14 iunie 2022, la ora 13:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, va avea loc învestirea în funcția de inspector școlar general  a domnului Sorin Gabriel Ilie.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 31.05.2022 - Precizări COMPETENȚE BAC

Informare privind desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale ale examenului de bacalaureat național- 2022

     În conformitate cu prevederile OME nr. 5151/2021 privind organizarea și deasfășurarea examenului de bacalaureat national - 2022, cu precizările M.E. (Adresa nr. 27963/2022, Nota nr. 1604/2022), probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se desfășoară după următorul calendar:

 • 6-8 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A,
 • 14-16 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională – proba C
 1. proba de înțelegere a unui text audiat , urmată de proba scrisă - 15 iunie 2022;
 2. proba orală - limba engleză - 14 iunie 2022;
 3. limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba germane, limba italiană, limba ebraică, limba japoneză, limba rusă, limba portugheză, limba chineză și limba turcă - 16 iunie 2022;
 • 8-10 iunie 2022 - Evaluarea competențelor digitale – proba D

COMUNICAT DE PRESĂ - 30.05.2022 - BACALAUREAT

Informare privind desfășurarea Examenului Național de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2022)

     Conform calendarului examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2022, anexă la OME nr. 5151/ 30.08.2021, în perioada 23- 27 mai 2022, a avut loc etapa de înscriere a candidaților care doresc să susțină examenul în prima sesiune, iunie – iulie 2022.

     La încheierea acestei etape, la nivelul județului Teleorman, pentru toate probele de examen, s-au înscris 1835 candidați, dintre care: 1566 candidați din promoția curentă și 269 candidați din promoțiile anterioare. Comparativ cu sesiunea iunie - iulie 2021,la care s-au înscris 2104 candidați, s-a înregistrat o ușoară scădere a numărului de candidați înscriși.

     Pe probe, situația candidaților înscriși în județul Teleorman este următoarea:

 • Proba E)a) - scris - Limba și literatura română – 1835 candidați înscriși (1666 candidați susțin proba iar 169 candidați care își vor echivala proba);
 • Proba E)c) - scris - Proba obligatorie a profilului – 1835 candidați înscriși (1747 candidați susțin proba iar 88 candidați care își  vor echivala proba);
 • Proba E)d) - scris - Proba la alegere a profilului – 1835 candidați înscriși (1704 candidați susțin proba iar 131 candidați care își vor echivala proba). La această probă candidații din centrele de examen din județul nostru vor susține examenul la 10 discipline.

     În județul Teleorman, pentru această sesiune a examenului național de bacalaureat, vor fi 9 centre de examen (4 centre de examen în Alexandria, 2 centre de examen în Roșiorii de Vede, 1 centru de examen în Turnu Măgurele, 1 centru de examen în Videle și 1 centru de examen în Zimnicea) precum și 2 centre de evaluare.

     Conform calendarului pentru Examenul național de bacalaureat 2022, aprobat prin ordinul de ministru, toate probele de examen se vor desfășura după cum urmează:

 • 6-8 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
 • 8-9 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
 • 9-10 iunie 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;
 • 13-15 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;
 • 20 iunie 2022 – Limba și literatura română - proba E. a) – proba scrisă;
 • 21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă;
 • 22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E. d) – proba scrisă;
 • 23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă;
 • 27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00- 18,00;
 • 28-30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor;
 • 1 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor finale.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 30.05.2022

     Conform prevederilor articolului 2 din O.M.E. nr. 3.505/31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023, săptămâna de vacanță pentru județul Teleorman, stabilită în Consiliului de Administrație al ISJ Teleorman, va fi în perioada 13-17 februarie 2023.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 26 mai 2022

Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa a VI-a

     În perioada 25-26 mai 2022, s-a desfășurat Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa  a VI-a, conform Ordinului nr. 5327 din 29 septembrie 2021, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021- 2022. Cele două probe, pe care le-au susținut elevii de clasa a VI-a, au fost la Limbă și comunicare respectiv Matematică și Științe ale naturii.

     La nivelul județului Teleorman, în cele 108 centre de evaluare, au fost înscriși 2605 elevi de clasa a VI-a. La prima probă, de Limbă și comunicare, s-au prezentat 2316 elevi, absenți fiind 289 elevi. Iar la cea de a doua probă, de Matematică și Științe ale naturii, s-au prezentat 2290 elevi, înregistrându-se 315 absenți în unitățile de învățământ din Teleorman la această probă. Niciun elev nu a fost eliminat pe parcursul derulării probelor de evaluare.

     Testele de la Evaluarea Națională se evaluează în cadrul unității de învățământ, conform metodologiei în vigoare, iar rezultatele individuale obținute de către elevi nu se afișează/ nu se comunică public clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin: elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

BIROUL DE PRESĂ