COMUNICAT DE PRESĂ - 24.05.2022

  • Anunţ rezultate obţinute la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent I A Depozitul de manuale şcolare

Rezultatele au fost postate timp de 24 ore


Depunere contestații

     Contestația redactată de candidat se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman sau se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă se realizează în perioada 24.05.2022-25.05.2022, până la ora 14:00.

     Contestaţia va fi însoţită obligatoriu de copia actului de identitate. Candidații NU pot contesta punctajele obținute de către alți candidați.