Comunicat de presă - 26 mai 2022

Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa a VI-a

     În perioada 25-26 mai 2022, s-a desfășurat Evaluarea Națională 2022 pentru elevii de clasa  a VI-a, conform Ordinului nr. 5327 din 29 septembrie 2021, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021- 2022. Cele două probe, pe care le-au susținut elevii de clasa a VI-a, au fost la Limbă și comunicare respectiv Matematică și Științe ale naturii.

     La nivelul județului Teleorman, în cele 108 centre de evaluare, au fost înscriși 2605 elevi de clasa a VI-a. La prima probă, de Limbă și comunicare, s-au prezentat 2316 elevi, absenți fiind 289 elevi. Iar la cea de a doua probă, de Matematică și Științe ale naturii, s-au prezentat 2290 elevi, înregistrându-se 315 absenți în unitățile de învățământ din Teleorman la această probă. Niciun elev nu a fost eliminat pe parcursul derulării probelor de evaluare.

     Testele de la Evaluarea Națională se evaluează în cadrul unității de învățământ, conform metodologiei în vigoare, iar rezultatele individuale obținute de către elevi nu se afișează/ nu se comunică public clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin: elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

BIROUL DE PRESĂ