COMUNICAT DE PRESĂ - 29 iunie 2021

     Astăzi, 29 iunie 2021, au fost publicate rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22-25 iunie 2021. Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro

     În județul Teleorman, rata de participare a fost de 92,7%: 1812 candidați prezenți la proba de limba română, respectiv 1813 candidați prezenți la matematică (dintr-un total de 1955 de absolvenți înscriși).

     Din totalul candidaților prezenți la examen, 1173 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 64,9%.

     Un candidat a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

     La proba de Limba și literatura română, 1369 de candidați (75,6%) au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 5 candidați au fost notați cu 10 (zece).

     La proba de Matematică, 993 de candidați (54,8%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 11 candidați au obținut nota 10 (zece).

     Niciun elev nu a fost eliminat din examen în județul Teleorman din cauza unor tentative de fraudă.
 
     În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

     Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00-19:00) și miercuri, 30 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

     Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

     Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială (5-12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.

BIROUL DE PRESĂ