Organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști - an școlar 2016-2017

     În acord cu precizările Adresei MENCȘ nr. 42550/21.09.2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2016-2017.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 11225/03.10.2016, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție și cu respectarea Calendarului de selecție al profesorilor metodiști.

     Documente pentru Etapa I de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Validarea profesorilor metodiști care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8.5 b):

  • acord pentru ocuparea funcției de profesor metodist în specialitate, în cadrul ISJ Teleorman, în anul școlar 2016-2017 (Anexa nr. 10 la Procedura de selecție a profesorilor metodiști).

     Documente pentru Etapa a II-a de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Pentru locurile rămase neocupate, în urma desfășurării Etapei I, se organizează concurs de selecție a profesorilor metodiști):

  • cererea de înscriere tip (Anexa nr. 2 la procedură);
  • documentele precizate la art. 8.8 (Anexele 3-6).

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție a profesorilor metodiști.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecției

 

Înscrieri definitivat - an școlar 2016-2017

     Au fost publicate metodologia și calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2016-2017.


METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 2016-2017

 

 


CALENDARUL de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 

 


CERERE DE ÎNSCRIERE

 

 


Precizări înscriere definitivat

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 (pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică)

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 2 (pentru candidaţii care susțin proba scrisă în sesiunea curentă)

 

Înscrieri grade didactice I și II - an școlar 2016-2017

În perioada 1-31 octombrie 2016 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradelor didactice I și II

Documente înscriere gradul I

 

 


Documente înscriere gradul II

Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2016-2018, la Universitatea din București

     Candidații care au optat pentru Universitatea din București ca și centru de perfecționare, vor completa la Biroul Perfecționare o cerere tip de înscriere la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016-2018, care cuprinde: datele candidatului, numele unui îndrumător solicitat, titlul lucrării, minimum de bibliografie. NU se iau în considerație fișele de înscriere transmise prin e-mail.

     Cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaților sunt transmise Centrului nostru de perfecționare de către ISJ-uri/ISMB, sunt verificate și îndeplinesc condițiile legale de participare la examen. Data limită de primire a dosarelor este 15 ianuarie 2016.

     Candidații care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notați în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2016-2018.

     Dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale de înscriere vor fi returnate Inspectoratului.

Certificatul de acordare a gradului didactic - Universitatea din București

     Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 23 noiembrie 2015, se vor elibera certificatele de acordare a gradelor didactice II și I, susținute în anul școlar 2014-2015 la Universitatea din București.

     Candidații declarați admiși își vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București - Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de 50 lei (taxa se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept).

     Dosarele candidaților admiși/respinși/neprezentați/nevalidați au intrat în Arhiva universității.