REZULTATE CONTESTAȚII ETAPA a II-a METODIȘTI

     TABEL NOMINAL cu cadrele didactice care au depus contestație pentru etapa a II-a de selecţiei pentru corpul de metodişti ai I.Ş.J. Teleorman

REZULTATE SELECȚIE ETAPA a II-a METODIȘTI

     Lista cu cadrele didactice care au depus dosar pentru etapa a II-a de selecție pentru corpul de metodiști a I.S.J. Teleorman

Validare metodişti an şcolar 2016-2017/ Locuri neocupate după etapa I de selecţie

     Validarea, pe discipline de studiu, a profesorilor metodişti care vor continua activitatea în anul şcolar 2016-2017

Lista cu cadrele didactice care au depus dosar de reconfirmare

 


     Locuri rămase neocupate, în urma etapei I de selecţie,  pentru funcţia de profesor metodist

Tabel cu numărul de locuri pe discipline 

Organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști - an școlar 2016-2017

     În acord cu precizările Adresei MENCȘ nr. 42550/21.09.2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2016-2017.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 11225/03.10.2016, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție și cu respectarea Calendarului de selecție al profesorilor metodiști.

     Documente pentru Etapa I de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Validarea profesorilor metodiști care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8.5 b):

  • acord pentru ocuparea funcției de profesor metodist în specialitate, în cadrul ISJ Teleorman, în anul școlar 2016-2017 (Anexa nr. 10 la Procedura de selecție a profesorilor metodiști).

     Documente pentru Etapa a II-a de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Pentru locurile rămase neocupate, în urma desfășurării Etapei I, se organizează concurs de selecție a profesorilor metodiști):

  • cererea de înscriere tip (Anexa nr. 2 la procedură);
  • documentele precizate la art. 8.8 (Anexele 3-6).

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție a profesorilor metodiști.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecției

 

Înscrieri definitivat - an școlar 2016-2017

     Au fost publicate metodologia și calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2016-2017.


METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 2016-2017

 

 


CALENDARUL de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 

 


CERERE DE ÎNSCRIERE

 

 


Precizări înscriere definitivat

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 (pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică)

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 2 (pentru candidaţii care susțin proba scrisă în sesiunea curentă)