Certificatul de acordare a gradului didactic - Universitatea din București

     Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 23 noiembrie 2015, se vor elibera certificatele de acordare a gradelor didactice II și I, susținute în anul școlar 2014-2015 la Universitatea din București.

     Candidații declarați admiși își vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București - Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de 50 lei (taxa se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept).

     Dosarele candidaților admiși/respinși/neprezentați/nevalidați au intrat în Arhiva universității.